VOS: Cena vodného a stočného se udrží na stejné výši i v příštím roce

21.12.2015

Vodohospodářská a obchodní společnostPředstavenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v roce 2016 ve stejné výši jako v roce letošním. Nedojde tak ke zdražení pitné vody ani ceny za vodu odpadní a odběratelé budou nadále platit 78,95 Kč za m3. VOS a.s. se díky dobrému hospodaření daří již čtvrtým rokem držet cenovou hladinu na stejné úrovni.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., kde zasedají starostové měst a obcí regionu Jičínska, které společnost vlastní, se sešlo k projednání cen vodného a stočného ve čtvrtek 17. 12. 2015. Poté, co se seznámili s předběžnými výsledky hospodaření společnosti a z něho plynoucí kalkulace cen na rok 2016, rozhodlo, že není potřeba pro příští rok zvyšovat cenu vodného ani stočného. Cena tak pro spotřebitele zůstane ve výši 78,95 Kč za m3. „Co se týká hospodaření společnosti v letošním roce, pokračovali jsme tak jako v minulých letech vnitřními úsporami. Podařilo se nám například snížit cenu za dodávku silové elektřiny a plynu. Dále důsledně hlídáme výběrová řízení a sledujeme provozní náklady. Letos budeme hospodařit s mírným ziskem a se ziskem počítáme také v plánu pro příští rok,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Na druhou stranu společnost nešetří na investicích. V roce 2015 dokončila za pomoci dotace velkou investiční akci a průběžně vkládala finance do oprav vodovodů a kanalizací. „Dlouhodobě se snažíme investovat do oprav vodárenské infrastruktury, letos za zhruba 45 milionů korun. V příštím roce plánujeme do oprav vodovodů a kanalizací vložit dalších více jak 46 milionů. Největší investiční akcí byla intenzifikace úpravny vody v Březovicích, kterou z velké části uhradila dotace z Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí,“ přibližuje investice ředitel Richard Smutný.

Na výslednou cenu vodného a stočného může mít vliv i výše spotřeby vody. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. se v minulosti potýkala s klesající tendencí spotřeby vody u zákazníků. Letos tomu bylo ale naopak, spotřeba pitné vody vzrostla o 6 % na cca 2 640 m3 a spotřeba vody odpadní vzrostla o 1 % na cca 2 765 m3. Jedním z vlivů může být i extrémně suché a horké léto.

Výroba vody je složitým procesem, a aby byla zachována její jakost, prochází voda od zdroje mnoha procesy úpravy, než se dostane přes složitou infrastrukturu k zákazníkům. Tyto úpravy jsou náročné na technologie, tudíž na samotný provoz úpraven vody a na modernizace těchto zařízení. „Tato zařízení musí být v provozu, ať je spotřeba vody jakákoliv. Cena vody je tak z velké části dána právě těmito stálými provozními náklady, protože ty prostě musíme zaplatit, ať je spotřeba nízká, či vysoká,“ dodává ředitel. Na druhou stranu má na cenotvorbu velký vliv také stát. Vodné a stočné patří do tzv. věcně usměrňovaných cen. Vodárenské společnosti jsou tak pod přísnou kontrolou Ministerstva financí, které hlídá cenotvorbu a také stavuje přiměřený zisk.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad