Zpráva z tisku: Starosta Lázní Bělohrad: Rozchod STAN s TOP 09 bude znamenat ztrátu hlasů pro TOP 09

21.3.2016

Ing. Pavel ŠubrPavel Šubr (STAN) přiznává, že stejně jako TOP 09 hnutí STAN využilo ke svému zviditelnění osobnost Karla Schwarzenberga. Po prosazení novely zákona o rozpočtovém určení daní toho ale moc společného neměli a je přesvědčen, že jejich spolupráce měla skončit už mnohem dříve. V rozhovoru, který poskytl naší redakci, se však vyjádřil také k řadě palčivých problémů kraje, ale i města. A povzdechl si nad manýry, jež se z velké politiky přenesly i do komunální politiky.

Jak jste prozradil pro naše stránky, díky poslednímu vývoji v hnutí STAN se budete znovu ucházet o mandát zastupitele. Co máte na mysli zmíněným vývojem? Má to nějakou spojitost s tím, že Starostové půjdou do voleb bez TOP 09?
Ano, určitě má. Myslím si, že už do minulých krajských voleb v roce 2012 měli jít Starostové a nezávislí samostatně bez TOP 09. V našem kraji máme v zastupitelstvu pět zástupců, z toho jsou čtyři ze STAN a jeden z TOP 09. Možná mohl být poměr sil v krajském zastupitelstvu jiný a většina ČSSD a KSČM o jeden hlas ani nemusela vzniknout. Už tehdy STAN toto spojení neprospělo a hlavně řadu starostů spojení s TOP 09 odradilo v podpoře a angažování se v hnutí STAN.

Podle vašeho mínění spolupráce STAN s TOP 09 měla určitě význam ve svých začátcích, pak ho ztrácela. Proč? Zlé jazyky by také mohly namítat a namítají, že STAN využila TOP 09 jako jakýsi výtah k moci…
Hlavně všichni využili osobnost Karla Schwarzenberga. Přes něho se zviditelnila jak TOP 09, tak STAN. TOP 09 a STAN mají ale rozdílné vize a cíle. Společné jsme měli úsilí o změnu zákona o rozpočtovém určení daní, kde starostové měli změnu RUD za jeden z hlavních cílů, a díky Miroslavu Kalouskovi ve funkci ministra financí se podařilo učinit pro obce a města obrovský skok ve změně rozdělování daňových výnosů. Pro zajímavost, daňové příjmy našeho města (máme 3 700 obyvatel) vzrosty po změně zákona v roce 2013 o téměř 37 %. Na investice jsme tak najednou měli místo pěti milionů Kč patnáct milionů a z toho se dá už něco vybudovat. Škoda že se nedotáhlo zrušení všelijakých fondů, které poskytují dotace, a tyto finanční prostředky se také mezi města a obce nerozdělují podobně jako v rámci RUD. Města by tak budovala to, co je pro ně prioritou, a ne převážně to, na co jsou vypsané dotační tituly. Pak už jsme toho s TOP 09 moc společného neměli. Do letošních krajských voleb půjdeme ve spolupráci s hnutím Východočeši, v němž se angažuje řada starostů. Toto spojení mně přijde mnohem logičtější. A ještě si myslím, že rozchod STAN s TOP 09 bude znamenat ztrátu hlasů pro TOP 09. Už teď o tom svědčí fakt, že předseda TOP 09 Kalousek se snaží veřejnost přesvědčit, že spolupráce se starosty pokračuje (i když se starosty s malým s...).

Královéhradecký kraj již posedmnácté posunul termín pro odevzdání nabídek do více než miliardového tendru na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod. Co vy to? Domníváte se, že se stavbu podaří zahájit vůbec v tomto období?
Příliš jsem s touto megalomanskou stavbou, navíc bez dotace, nesouhlasil. Nepřesvědčily mě ani uváděné argumenty pro její nutnost. K přestavbě náchodské nemocnice dojít musí, o tom není pochyb, ale řešení mohlo být skromnější. Za celé volební období se v akci příliš nepostoupilo. Důvody vidím dva. Samo vedení kraje je na rozpacích, jestli jde v přestavbě náchodské nemocnice opravdu správnou cestou. Druhým důvodem je složitost a nejednoznačnost zákona o veřejných zakázkách, kde se dnes volení funkcionáři často bojí přijmout riskantnější rozhodnutí, neboť obvykle následuje zpochybnění tohoto kroku z řad opozice. A také firmy zúčastněné v zadávacím řízení mohou bez problémů způsobovat průtahy v tomto řízení. Moc už v zahájení stavby v tomto volebním období nevěřím.

Byť je otázka vzhledem k blížícím se volbám irelevantní, nedomníváte se, že by vedení kraje mělo z průtahů vyvodit osobní politickou odpovědnost? Přece jen jde o jednu z priorit koalice.
To je už zbytečné. Snad si alespoň nesplnění tohoto slibu uvědomují… Náchodská nemocnice bude ale pěkným oříškem pro nové vedení kraje. Myslím, že nové vedení by mělo rozsah dostavby ještě přehodnotit. Ušetřily by se jak investiční, tak budoucí provozní náklady kraje.

Pokud byste v krajských volbách uspěl vy sám, na co byste chtěl navázat a čeho byste chtěl dosáhnout?
Nyní pracuji v dopravním výboru. Mám dobrý pocit z toho, jak se s pomocí evropských dotací daří opravovat silnice II. a III. třídy, jejichž stav byl katastrofální a snad nejhorší ze všech krajů v republice. V minulém volebním období jsem byl členem výboru pro sport a volnočasové aktivity, tato oblast mě také hodně zajímá a chtěl bych v ní omezit nesystémovost v rozdělování finančních prostředků. Takže těmto oblastem a věcem kolem majetku a investic bych se chtěl v případě volebního úspěchu věnovat.

Na co nového se letos mohou těšit občané města?
Především na sportovní areál u Bažantnice. Nyní dostavujeme hlavní budovu, v níž jsou fotbalové kabiny s klubovnou a v prvním patře pět heren na stolní tenis. Připravujeme také druhou etapu, v níž chceme zbourat starou hernu na stolní tenis, na jejímž místě vzniknou dva nové tenisové kurty, vybudujeme dva kurty na beachvolejbal, osvětlení tréninkového fotbalového hřiště, workoutové a dětské hřiště, nový systém závlahy areálu. Věřím, že koncem roku celý nový areál otevřeme a bude dlouhé roky sloužit sportovcům a hlavně mládeži. Tento týden jsme zprovoznili výtah v domě s pečovatelskou službou, v nejbližší době budeme kolaudovat vodovod a kanalizaci do obce Brtev (téměř za 50 milionů Kč), chceme zrekonstruovat vnitřní prostory hasičské zbrojnice a rozšířit knihovnu, vybudovat novou kanalizaci v Nerudově aleji včetně vyasfaltování této komunikace, chceme se také zaměřit na další vylepšení vycházkové trasy kolem rybníka Pardoubek (nové sochy pohádkových bytostí a stroje na cvičení) a na výstavbu pumptracku u hřiště v Horní Nové Vsi.

Již řadu let vám dělá vrásky chátrající zámek. Radnice nemá finance zámek rekonstruovat, navíc město nemá pro objekt využití, a tudíž hledá investora. Je nějaký aktuální zájemce? A co je největším problémem, na který při vyjednávání narážíte? Podmiňuje si radnice prodej tím, jak bude objekt využit do budoucna?
Po volbách v roce 2014 se začal mezi zastupiteli objevovat názor, že bychom měli zrekonstruovat zámek sami. Považoval jsem to za nesmysl, protože nemáme pro zámek adekvátní využití, náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty na téměř 200 milionů Kč a také budoucí provozní náklady by byly obrovskou zátěží pro rozpočet města. To také potvrdila studie, kterou si zastupitelstvo nechalo zpracovat. Nyní hledáme investora, proběhla už řada jednání, při nichž narážíme na problém, že zámek je příliš veliký a že nechceme prodat zámecký park. Prodej nepodmiňujeme konkrétním využitím, ale garantováním jeho rekonstrukce ze strany kupujícího.

V důsledku obvinění Martina Půty z korupce, o němž jsme spolu již hovořili, na posledním celostátním sjezdu hnutí STAN s ohledem na své obvinění rezignoval na funkci předsedy strany. Jakékoliv obvinění ale odmítá. Řada politiků si také stěžuje na nepřípustnou kriminalizaci politiky a někteří dokonce volají po větší odpovědnosti orgánů v trestním řízení. Co vy na to jako součást komunální politiky?
V komunální politice je dnes každé rozhodování o majetku, dotacích a investicích svým způsobem riskantní. Manýry z velké politiky se přenesly i do komunální politiky, politický boj na městech a obcích se přiostřuje a řada kolegů starostů, ale i členů rad nebo zastupitelstev čelí trestním oznámením, nebo dokonce i obviněním. Hrozné na tom je, že trestní oznámení se podávají především na starosty, kteří jsou aktivní, chtějí pro svou obec něco udělat, žádají o dotace, riskují a nakonec jsou za to potrestáni. Nedávno jsem na pivu říkal kamarádům, jaké máme dotace, a nakonec jsem se od nich dozvěděl, že každá dotace je spojena s korupcí. Negativní vliv na názor lidí mají v této oblasti i média.

Neobáváte se, že zatím stále neobjasněné obvinění Martina Půty z korupce může stranu jako celek ve volbách poškodit?
Myslím, že ne. Jsem zvědav na jeho volební výsledek v Libereckém kraji.

Jak na vás osobně působí vleklost celé kauzy?
Z Martina Půty jsem měl vždycky dobrý pocit, samozřejmě se ne každému musí líbit jeho působení v čele kraje (obzvlášť zavedeným politickým stranám). Záležitost přesně neznám, takže ruku za něj do ohně dát nemůžu, ale určitě vleklost celé kauzy mnohým vyhovuje.

Zdroj: Parlamentní listy

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad