Zpráva z tisku: Zámek očekává spasitele jako Šípková Růženka

8.2.2013

Záměk v Lázních BělohraděAni v letošním roce zřejmě nedojde k revitalizaci zdejšího osiřelého zámku, ve kterém hodlá firma Sheryden zřídit bydlení pro seniory. Záměr se zatím nepodařilo zrealizovat a snad jen kouzelník by v této chvíli dokázal chátrající objekt vzbudit k životu...

 


Nemovitost je stále v majetku města, které by ji v případě zahájení rekonstrukce použilo jako vklad do vzniklé společnosti Rezidence Lázně Bělohrad. Financování oprav by šlo za firmou Sheryden. Takto uzavřená smlouva byla platná ale jen do roku 2012. Nyní tedy nemá město vůči Sherydenu žádné závazky.

Záměr trvá
Jednatel firmy doktor Pavel Šafář nám ale potvrdil, že záměr i nadále trvá a investor čeká na vypsání dalších dotačních programů z evropských peněz. „Čekáme na vypsáni výzev z programu SROP na období 2014 – 2017," konstatoval.

S firmou měl zájem spolupracovat i doktor Roman Šmucler, jeho nabídka už ale padla. Roman Šmucler své kroky okomentoval: „U návrhu firmy jsem odborně spolupracoval a souvisel s celkovou politikou kraje v této oblasti, kam nyní nezapadá. Podobná zařízení se asi budou spíše omezovat, či nějak udržovat, než aby se otevírala nová a hlavně: Akciová společnost Lázně Bělohrad začíná v tomto směru podnikat podobně jako mnohé jiné tím, jak se omezují pojišťovnou placené lázeňské pobyty. Tedy domov seniorů v Bělohradě bude asi v části kapacit současných lázní, ale to mluvím za vlastníky. Proto nemá smysl stavět něco dalšího.

Jakmile se nevyužije příznivá konstelace, některé šance se nevracejí," obhajuje svůj postoj Roman Šmucler.

První krok
Sheryden hodlá v letošním roce získat stavební povolení na přebudování špejcharu, který je v jeho vlastnictví a který chce proměnit v kulturní stánek s kavárnou.

„Je to takový první krok. Na opravu zámku je potřeba obrovská suma peněz a firma, které se kvůli průtahům s převodem zámku nepodařilo dosáhnout na dotace, nyní spoléhala na doktora Šmuclera. Ten ale od projektu ustupuje," popisuje historii záměru bělohradský starosta Pavel Šubr.

Přiznává, že o bělohradské sídlo mají zájem i další investoři.
„Přemýšlíme, zda nebude rozumnější zámek prodat někomu movitému, neboť rekonstrukce je odhadnuta minimálně na 150 milionů korun. Zájemci se objevují a všichni shodně hovoří o zřízení bydlení pro seniory," vysvětlil. Firma Sheryden je srozuměna s tím, že pokud se najde vhodný kupec, od smlouvy s městem upustí.

Firma Sehryden oslovila město se záměrem renovace zámku už v roce 2007, kdy se zároveň chtěla ucházet o evropské dotace. Došlo ale k nečekaným průtahům poté, co anonym zpochybnil vlastnictví nemovitosti, která patří městu. Vše se protáhlo.

„Zámek jsme definitivně získali až v říjnu roku 2009, a to už začala krize, proto Sheryden nedosáhla na dotace. V roce 2010 vstoupil do hry doktor Šmucler," říká starosta města.

O osudu zámku budou zřejmě jednat bělohradští zastupitelé na svém březnovém jednání. „Uvidíme, co bude dál. Tady je každá rada drahá. Je lehké prodat zámek, ale co když nový majitel opraví část a na zbytek nebude mít prostředky? To budeme raději vyčkávat dál," konstatuje Pavel Šubr.

Názor starosty
„Lidé mně často říkají, proč město zámek postupně neopravuje samo. To ale považuji za nesmysl, neboť bychom mohli všechny volné prostředky v rozpočtu města několik desítek let vkládat jenom do rekonstrukce zámku. A město ani nemá záměr, jak objekt využít."

Památka je poté, co se z ní v roce 2010 odstěhovali učni, opuštěná a ani se netemperuje. Čeká na kompletní rekonstrukci jako spící Růženka na svého prince.

 

Fakta

  • Zámek získalo město na začátku devadesátých let, ale pro zatížení restitučním požadavkem Kinských byl do jeho majetku převeden až po zamítnutí restitučního požadavku Ústavním soudem v roce 2004. Hodnota nemovitosti byla zhruba 30 milionů korun.
  • Jednání o prodeji nebo o dlouhodobém pronájmu zámku Anenskými slatinnými lázněmi skončilo v roce 2007 na mrtvém bodě.
  • V roce 2007 projevila o památku zájem firma Sheryden CR a chtěla v bývalém sídle Merveldtových (poslední uživatelka se provdala za hraběte Kinského) zřídit rezidenční bydlení pro seniory.
  • Třetího září 2008 podepsali zástupci radnice na základě schválení zastupitelstvem města akcionářskou smlouvu s firmou Sherydan CR, s.r.o. o založení akciové společnosti Residence Lázně Bělohrad, a.s., jejímž cílem je revitalizovat zámek na rezidenční bydlení pro seniory.
  • Koncem roku 2008 jeden dobře informovaný bělohradský občan upozornil úřady, že ohlášení vlastnického práva v případě bělohradského zámku bylo v roce 1992 provedeno v rozporu se zákonem. Laicky řečeno došlo ke zpochybnění vlastnictví zámku městem Lázně Bělohrad. K narovnání došlo v říjnu 2009.
  • V roce 2010 vstoupil do hry Roman Šmucler. V budově chtěl údajně za více jak dvě stě milionů korun vybudovat zařízení se seniorským a zdravotnickým zaměřením. Záměr padl.
  • Do konce dubna 2010 se ze zámku odstěhoval internát SOU, neboť objekt již nebylo možné ze stavebnětechnických důvodů jako internát nadále využívat.


Jak má naložit město s chátrající památkou. Co si o tom myslíte? Pište nám své názory do diskuse u tohoto článku.

Autor: Iva Kovářová

Převzato z Jičínského deníku

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad