Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
22.5.2018 14.6.2018 Výběrové řízení č. HJC/015/2018 s aukcí na zjištění zájemce o koupi pozemku ve vlastnictví státu zapsaný na LV č. 631 pro k.ú. H N. Ves
28.3.2018 12.6.2018 Záměr č. 2/2018 prodat výběrovým řízením č. 1 - Tyršova ulice pozemky v kat. území a obci Lázně Bělohrad

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
19.4.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění účetních dokumentů města Lázně Bělohrad
12.12.2017 31.12.2018 Informace o zveřejnění účetních dokumentů - Lázeňský mikroregion

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
14.5.2018 30.5.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
14.5.2018 30.5.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů - Brtev
2.5.2018 4.6.2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
15.4.2016 31.12.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu
25.2.2016 31.12.2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.5.2018 12.6.2018 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v P. N. Vsi
23.5.2018 29.6.2018 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu"rekonstrukce komunikace" na silnici II/284 a MK - Horní Nová Ves
13.4.2018 1.6.2018 VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu"Výrobní a skladový areál na p.p. č. 178/96 v k.ú. D. N. Ves"
20.11.2017 30.6.2018 Výzva majitelům hrobového zařízení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
17.4.2018 19.4.2021 Smlouva č. 4/2018/ID/ZM
17.4.2018 19.4.2021 Smlouva č. 5/2018/ID/ZM
3.4.2018 5.4.2021 Smlouva č. 3/2018/ID/ZM
3.4.2018 5.4.2021 Smlouva č. 2/2018/ID/ZM
8.3.2018 8.3.2021 Smlouva č. 1/2018/ID/ZM
22.11.2017 22.11.2020 Smlouva č. 33/2017/ID
27.9.2017 28.9.2020 Smlouva č. 28/2017/ID
30.6.2017 30.6.2020 Smlouva č. 26/2017/ID
17.5.2017 18.5.2020 Smlouva č.2/2017/ID
17.5.2017 18.5.2020 Smlouva č.1/2017/ID
15.5.2017 15.5.2020 Smlouva č.5/2017/ID
9.5.2017 9.5.2020 Smlouva č.6/2017/ID
5.5.2017 5.5.2020 Smlouva č.3/2017/ID
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.29/2016/ID
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.30/2016/ID
28.6.2016 28.6.2019 Smlouva č.31/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.26/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.27/2016/ID
21.4.2016 22.4.2019 Smlouva č.2/2016/ID
13.4.2016 15.4.2019 Smlouva č.3/2016/ID
7.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.5/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.1/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.4/2016/ID
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad