Historie souboru 2.část (1978 - 1998)

Zpět
 

1978  Toho roku 1. května dostává soubor  státní vyznamenání „Za vynikající práci" a následuje pak vyznamenání  „Za zásluhy o výstavbu".

 • 5. ročník folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad, poprvé mezinárodní - účinkoval soubor ze Švédska. Až do roku 1982 tu vystupovalo devět (jen) českých a slovenských souborů. 
 • 10. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Altenburg, NDR

                  

1979 se dětský soubor Hořeňáček dostává až do krajské přehlídky v Chrudimi a Hořeňák připravuje nový program. Soubor má nové kroje, tentokrát pracovní, a zase hodně a hodně vystoupení. K dětskému souboru přibývá další dětský kolektiv - Hořeníček, který vedou bývalé členky souboru H. Smotlachová a J. Suchardová. Po odchodu F. Fóla se primáškou muziky stává E. Suchá.

 • Všechny složky souboru natáčejí film Kolik faldů na suknici.
 • 6. ročník folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" -  8 souborů
 • Provádí se celková rekonstrukce sokolovny, malého tanečního sálu, zasedací místnosti, kuchyně a ubytování pro 45 osob.

11. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Valbřich, Polsko.
12. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Hammel, Dánsko.
13. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Linköping, Švédsko.
14. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Fehrbellin, NDR.

 

1980 15. zahraniční zájezd -  Dny kultury Černigov, SSSR.

 • Čtvrté účinkování v televizi v pořadu Můj domov.
 • 7. ročník folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" - 6 souborů

1981   8. ročník folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" - 7 souborů 

 • 16. zahraniční zájezd - folklorní festival Fehrbellin, NDR.
 • 17. zahraniční zájezd  - folklorní festival Bern, Švýcarsko.
 • 18. zahraniční zájezd  - folklorní festival Tempo, Sardinie.

1982  9. ročník folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" - 6 souborů 

 • 19. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Altenburg, NDR.

1983  20. zahraniční zájezd - XV. mezinárodní soutěžní festival folkloru horských zemí v Zakopaném, Polsko. Hořeňák tam za blok "Rok pod horami" získává Stříbrnou valašku, když zlatá nebyla udělena, a stal se vítězem jedné ze čtyř kategorií a laureátem festivalu za výběr, vynikající taneční ztvárnění a příkladnou a nenásilnou inscenaci podkrkonošského folkloru.

 • 10. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad. Poprvé od roku 1978 vystupoval - samozřejmě vedle  Hořeňáku - soubor z ciziny, tentokrát z Altenburgu v NDR; od té doby je festival už jen mezinárodní.
 • 21. zahraniční zájezd - folklorní festival Liegelhein, NDR.

V tomto roce dostává Hořeňák i titul laureát Strážnice,  udělený poprvé v historii tohoto festivalu.

 • Třetí účinkování ve filmu  Kolik faldů na suknici.

1984

 • 22. zahraniční zájezd - folklorní festival Sait Krusen, Francie.
 • 23. zahraniční zájezd - folklorní festival Techa, Španělsko.
 • 24. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Altenburg, NDR.
 •  11. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad  - účastnil se soubor ze Španělska + 5 souborů československých
 • Páté účinkování  v televizi - pořad  Zrození dneška.

1985 Vedení dětského souboru Hořeňáček se ujímá Milan Rychtera a děti se dostávají v tomto roce až do Národní přehlídky dětských folklorních souborů v Kyjově.  Hořeňáček má také svůj první zahraniční zájezd a šijí se mu nové kroje, které znovu navrhuje dr. Jiřina  Langhammerová z Národopisného muzea v Praze.

 • 12. ročníku mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad  se účastnily  soubory z NDR, Slovinska  a Bulharska + 5 souborů československých.
 • 25. zahraniční zájezd  Hořeňáku - folklorní slavnosti Kranj, Jugoslávie.

       Hořeňáček dostává pozvání k účinkování na festivalu "U nás na Náchodsku", účinkuje ve Strážnici v pořadu Přišlo jaro do vsi a Otevírejte se,  strážnické brány. Účastní se II. setkání dětských souborů v Šumperku. Nehraje jim už muzika velká -  E. Suchá dává v lidové škole umění dohromady muziku dětskou.  Ta natáčí pro Čs. rozhlas v Hradci Králové. Zde pomáhá obětavě cvičit zpěv K. Zakl.

       Své vedení mění i soubor Hořeníček - nejmenších dětí se ujímají L. Zívrová a J. Vrbová a účastní se s nimi samostatných vystoupení i okresních přehlídek. Organizuje se  dětský festival a vedení hudby se ujímá Jaroslav Rychtera ml., primáškou zůstává E. Suchá.

 

1986  

 • 26. zahraniční zájezd - folklorní festival Liegelhein, NDR.
 • 13. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad  - soubor z Polska, muzika SAVA + 7 souborů československých.
 • Šesté účinkování v televizi - pořady Od Benecka cesta a Chtěla bych písničky lidem.

1987   

 • 27. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Altenburg, NDR.
 • 14. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - soubor NDR (Lužice) + 6 souborů československých.
 • 1. zájezd Hořeňáčku do zahraničí - folklorní festival NDR.

1988   

 • 28. zahraniční zájezd - Folklorní slavnosti Bautzen, NDR.
 • 15. ročník mezinárodních folklorních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - vystupovaly soubory z Jugoslávie „Technik" a „Sudonski" a jeden z NDR + 5 souborů československých.
 • Sedmé účinkování  v televizi v pořadu  Hudební aréna.
 • Osmé účinkování  v televizi - pořad Pod Zvičinou.

1989 Po tomto roce ubývá vystoupení v Čechách, a tak soubor zkouší pořádat i diskotéky, ale po několika akcích od toho upouští. Přesto ho čekají folklorní festivaly Strážnice, Veselý Kopec a jiné. Dávají se znovu dělat pohledy a nový propagační materiál. Hořeňák začíná také vystupovat v Peci pod Sněžkou pro hotel Horizont; vystoupení je každou sobotu a trvá do dnešních dnů.

 • 16. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - vystupovaly soubory z Dánska i Jugoslávie a dechovka z NDR + 3 soubory československé.
 • 29. zahraniční zájezd - folklorní festival Liegelhein, NDR.
 • 30. zahraniční zájezd - folklorní festival Soskopsu, Turecko.
 • 31. zahraniční zájezd - folklorní festival Niš, Jugoslávie.

1990 se konají 3. dětské slavnosti, které v příštích letech zanikají pro nedostatek financí a slučují se s festivalem folklórních souborů "Pod Zvičinou". V dalších letech se děti dostávají až na zemskou přehlídku českých dětských souborů do Poděbrad, "U nás na Náchodsku" a jinam.

 • 17. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - vystupovaly soubory z Holandska, Turecka a Jugoslávie (Niš) + 5 souborů československých. 
 • 32. zahraniční zájezd - folklorní festival Ankara, Turecko.
 • 33. zahraniční zájezd - folklorní festival Rosslau, NDR. 
 • 34. zahraniční zájezd - folklorní festival Herze, Holandsko.
 • 35. zahraniční zájezd - folklorní festival Windischluba, SRN.
 • 36. zahraniční zájezd - folklorní festival Gozientep, Turecko.
 • Deváté účinkování  v televizi - pořad Karel Jaromír Erben.

1991 18. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - vystupoval soubor z Jugoslávie  a čtyři  československé.

 • 37. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Altenburg, Německo.
 • 38. zahraniční zájezd - folklorní festival Mont de Nursal, Francie.
 • 39. zahraniční zájezd - folklorní festival Kodaň, Dánsko.

1992   

 • 40. zahraniční zájezd - folklorní festival Neufrafen, Rakousko.
 • 41. zahraniční zájezd - folklorní slavnosti Altenburg, Německo.
 • (Mezinárodní folklórní slavnosti písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad  se toho roku z finančních důvodů nekonaly.)

1993 

 • 19. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad.
 • 42.  zahraniční zájezd - folklorní festival Slepo, Německo; zúčastnil se soubor Schleife z Německa + 8 souborů z Česka
 • 43. zahraniční zájezd - Slavnosti piva Woltenburg, Německo. 
 • 45. zahraniční zájezd - folklorní festival Kemzete, Belgie.
 • 44. zahraniční zájezd - folklorní festival Odsen, Holandsko.
 • Vydání prvních 500 kazet s Hořeňákem.
 • 2. zahraniční zájezd Hořeňáčku - folklorní festival Maďarsko.

1994 20. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - zúčastnil se soubor Lužice z Německa a pět souborů z Česka. 

 • 3. zahraniční zájezd Hořeňáčku - folklorní festival Německo.
 • 45. zahraniční (první zámořský) zájezd - mezinárodní folklórní festivaly ve městech Drummondville a Chicoutimmi, provincie Québec, Kanada; první cesta Hořeňáku do zámoří, 37členů Hořeňáku tam mělo 31 vystoupení před 165 tisíci diváky a zúčastnilo se dvou průvodů. I když Hořeňák byl  mezi 21 zahraničními soubory jediný amatérský,  získal si největší sympatie diváků i pořadatelů. Na webu jsou z tohoto zájezdu záběry na

http://cz.youtube.com/watch?v=I412Ruu2UAw

http://cz.youtube.com/watch?v=LiGMfvyI1NE&feature=related

http://artspopulairesetfolklore.blogspot.com/2008/08/ensemble-folklorique-horenak-de-la_4076.html

 

          

45. výročí vzniku soubor oslavil na přehlídce souborů severovýchodních Čech. Zde uhájil 1. místo pořadem "Okolo Javoří",  účastnil se velké přehlídky krojů v Nosticově paláci v Praze, v Dolní Lomné a pod Stromem republiky v Praze.

           Se souborem choreograficky spolupracují manželé Eva a Radek Rejškovi, bývalí vedoucí pražského Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. (Přišli do něj v roce 1949 a prožili v něm čtyřiačtyřicet let - Eva jako choreografka a Radek učil techniku, vytrvalost, pohybovou koordinaci.)

K Bělohradu v rozhlase 17. května 2008 Eva  Rejšková: "Najednou máme telefonát, ozval se Jiří Bystrický a Jiřinka Bystrická, kteří vedou v Paříži český Sokol. Že o nás slyšeli a jestli bychom jim nepomohli, že každý rok pořádají bál a že by na tom bále rádi uvedli nějaké české tance. Nakonec jsme se domluvili tak, že každý rok zástupci českého Sokola jezdili do Bělohradu. My jsme v Bělohradu vyjednali, že tam byla klubovna, mohli tam spát, mohli si tam uvařit a mohli jsme tam cvičit. Týden jsme s nimi vždycky dopoledne dělali některé naše tance, které jsme vybrali pro bál, a odpoledne jeli třeba do Prachovských skal. A musím říct, že to byla velice pěkná spolupráce, scházeli jsme se tam s nimi kolik roků. I na bále v Paříži jsme se byli podívat. Měli jsme obrovskou radost, že to mělo takový úspěch. Zvlášť tedy zahajovací polonéza z Hořicka, kterou jsme s nimi udělali. To prostě bylo úplně impozantní."

Mění se i vedení hudby, primáškou se stává Ivana Malá, dnes Havelková, ale největší změna se týkala Hořeňáku. Soubor nemohl nikdo dotovat, a tak se stal samostatným subjektem  Sdružení členů a přátel souboru Hořeňák. Na počet vystoupení si nemohl naříkat, hotel Horizont mu dal dělat nové plakáty a firma Hoška Tour nové pohledy.

 

1995 má opět premiéru soubor pro děti od 3 do 6 let  Hořeníček,  jehož vedení se ujímá Ing. Zdeňka Rychterová.

 • 21. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad  - zúčastnily se soubory z Turecka, Běloruska a Chorvatska + 7 souborů z Česka.
 • 46. zahraniční zájezd - folklorní festival Woltenburg, Německo.
 • 47. zahraniční zájezd - folklorní festival Bern, Švýcarsko.
 • 48. zahraniční zájezd - folklorní festival Altenburg, Německo.

Vydání videokazety Tance a písně severovýchodních Čech.

4. zahraniční zájezd Hořeňáčku - folklorní festival Francie.

1996  22. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - zúčastnily se soubory z Rumunska, Polska a Slovinska + 6 souborů a jedna muzika z Česka.

 • 49. zahraniční zájezd - folklorní festival Beltinci, Slovinsko.
 • 50. zahraniční zájezd - folklorní festival Heeze, Holandsko.
 • Vydání prvních 500 CD Hořeňáku.
 • 5. až 7. zahraniční zájezd Hořeňáčku - folklorní festivaly Bělorusko, Polsko a Turecko.

1997  23. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - soubory z Jugoslávie, Německa a Polska + 6 souborů z Česka.

                   Sdružení členů a přátel souboru Hořeňák pořádá poprvé v sokolovně vesnický bál;  ten se pak opakuje každý rok.

         Dětský soubor Hořeníček se spojuje s Hořeňáčkem a jeho vedoucími jsou Zdeňka a Milan Rychterovi.  Hořeňáček vyjíždí každý rok na festivaly nejen po Ćechách a Moravě, ale i do zahraničí.

         Hořeňák dostává ocenění Jivínský Štefan za pozoruhodný kulturní počin a za dlouholetou kulturní činnost. Jezdí vystupovat do Prahy, Ústí nad Labem, Turnova, na Dlaskův statek, do hotelů v Krkonoších, ale i jinam. Vzniká nový propagační materiál, několik pohledů souboru, i pohled ke slavnostem Pod Zvičinou.

 • 51. zahraniční zájezd - folklorní festival Nowa Ruda, Polsko.

 

1998  24. ročník mezinárodních folklórních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohrad - soubory z Holandska, Německa, Slovinska, Rakouska, Kazachstánu a Švýcarska + 6 souborů z Česka.

 • 52. zahraniční zájezd - folklorní festival Koper, Slovinsko.
 • 53. zahraniční (druhý zámořský) zájezd na  dva mezinárodní folklorní festivaly v USA - do Rexburgu ve státě Idaho a  Salt Lake City, hlavního města státu Utah. Na nich měl Hořeňák obrovský úspěch, když vystupoval společně se soubory z Belgie, Gruzie, Lotyšska, Rumunska, Ukrajiny, Koreje, Toga a USA. Na druhém festivalu se ještě přidaly soubory z Itálie a z exotického ostrova Antigua.
 • 8. zahraniční zájezd Hořeňáčku - folklorní festival Německo.

Autor textu: Josef KrámMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad