SDH Horní Nová Ves

Zpět

Historie SDH Horní Nová Ves
Vznikl-li požár před více než 100 lety, hasil ho kde kdo poléváním z různých nádob. Protože všichni věděli, že oheň je dobrý přítel, ale zlý pán, rozhodlo proto zastupitelstvo obce v roce 1886 učinit proti ohni rázná opatření. Obec zakoupila stříkačku, která se skládala z kádě na vozíku, do které se musela voda nosit. Tlačné zařízení pak dopravovalo vodu k ohni. V roce 1891 se vytvořil prozatímní odbor bělohradského sboru, pro který byla roku 1894 koupena vozová stříkačka za 950 zlatých, což bylo na tehdejší dobu velké vydání na hasičskou výzbroj.

Po založení samostatného sboru se vyjíždělo na požáry hlavně mimo obec, stávající stříkačka byla nedostatečná - neměla brzdy, světla v lucernách při jízdě zhasínala apod. Proto roku 1905 byla vyměněna za novou. V této době měl sbor již 45 členů.

V roce 1925 byla koupena nová motorová stříkačka a začala výstavba Hasičské zbrojnice.

Po druhé světové válce byl změněn název spolku a z hasičů se stali požárníci. V této době se začala rozvíjet mechanizace, která pronikala i do požární ochrany. Byl zakoupen nový stroj na gumových kolech (dřívější stroje měly kola dřevěná). Po založení JZD se jeho funkcionáři rozhodli vytvořit i družstvo žen a žáků. Vedoucí žen se stala Věra Dědourková a vedoucím žactva byl tehdejší předseda MNV Jan Braun. V roce 1958 pod vedením Františka Dlaba se umístilo družstvo žáků na prvním místě na Okresním dnu požární ochrany konaném v Pecce.

Zrušením hasičů v Uhlířích a Javoří se rozšířila působnost i na tyto obce.

Více na webové adrese hasicihnv.ic.czMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad