Sportovní hala

Zpět

Sportovní hala ZAG Hořice

 

Poloha sportovní haly

MapaAdresa:

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola,
středisko Lázně Bělohrad,
Zámecká 478, Lázně Bělohrad 507 81

 

Informace o hale

Sportovní hala je 42 m dlouhá, 24 m široká a 10 m vysoká. Vhodná pro provozování sálové kopané, odbíjené na dvou kurtech, tenisu, mezinárodní házené, české házené, florbalu, basketbalu, míčových her, gymnastiky a různých pohybových cvičení.

V objektu sportovní haly se také nachází posilovna s průměrným vybavením, umožňujícím cvičení 8 osob.

Pro sportovní halu i posilovnu je k dispozici společenská místnost.

 

Pronájem sportovní haly a posilovny

Rezervovat sportovní halu nebo posilovnu krátkodobě nebo dlouhodobě je možné na kontaktním tel. čísle 493 792 381, 602 660 593 popřípadě emailu machkova@gozhorice.cz

 

Ceny a podmínky pro nájemce

Podmínky pro možnost pronájmu haly, posilovny a příslušenství Zemědělská akademie Hořice, středisko Lázně Bělohrad platné od 30. 9. 2019.

Pronájem haly s posilovnou se poskytuje za těchto podmínek:

 • cena za hodinu v pracovní dny je 350,-Kč
 • cena za hodinu v nepracovní dny je 400,-Kč

Pronájem samotné posilovny za těchto podmínek:

 • cena za hodinu v pracovní dny je 110,-Kč
 • cena za hodinu v nepracovní dny je 160,-Kč

Pronájem společenské místnosti:

 • cena za hodinu je 100,-Kč.

Pronájem sprchového zařízení:

 • cena za použití je 20,-Kč za osobu.

Pronájem světelné časomíry:

 • 150,-Kč za 1 den.

 

Další pravidla pro nájemce

Nájemce zodpovídá za pořádek, bezpečnost a slušné chování přítomných.

Škola-pronajímatel nezodpovídá za případné ztráty a poškození majetku přítomných osob.
Nájemce zajistí řádné přezouvání, používání návleků, kouření je povoleno jen na vyhrazeném místě.
Při jakýchkoliv problémech vyhledá nájemce stanoveného správce haly, který zajistí další potřebné (elektřina, plyn, voda apod.).

Při použití společenské místnosti si nájemce převezme dle zájmu její vybavení, které po skončení akce řádně předá.

Veškeré škody způsobené během pronájmu budou nájemcem uhrazeny.
Pronajímatel nezajišťuje jakoukoliv zdravotní péči.

Upozornění: veškeré branky jsou pronajímatelem zajištěny proti pádu. V případě, že tak tomu nebude, nájemce neprodleně upozorní zástupce pronajímatele a ten zajistí nápravu. Jakákoliv manipulace s brankami je na odpovědnosti nájemce. Nájemce je přitom povinen zajistit jejich řádné zabezpečení a uchycení tak, aby nedošlo k jejich zvrácení a případnému ublížení na zdraví.

Před zahájením uhradí pronajímatel zálohu za předpokládanou výši úhrady.

Nájemce zajistí, aby maximální počet osob v hale nepřevýšil číslo 236.

Nájemce odpovídá za dodržování protiepidemických opatření vlády ve smyslu dodržování počtu osob a provozovaných aktivit.

Pronajímatel odpovídá za dodržování protiepidemických opatření vlády ve smyslu zajištění úklidu, dezinfekce, větrání a dalších podobných protiepidemických opatření.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pro všechny učitele, pedagogické pracovníky, trenéry, žáky a nájemce haly.

 1. Všichni výše jmenovaní zodpovídají za pořádek, bezpečnost a slušné chování přítomných.
 2. U nájemců pronajímatel nezodpovídá za případné ztráty a poškození majetku přítomných osob.
 3. Pedagogičtí pracovníci nebo nájemci zajistí řádné přezouvání nebo používání návleků.
 4. Při jakýchkoliv problémech vyhledá pedagog nebo nájemce stanoveného správce haly, který zajistí další potřebné (elektřina, plyn, voda apod.)
 5. Pedagogický pracovník nebo nájemce si při použití společenské místnosti převezme vybavení, o které má zájem. Vybavení po skončení akce v pořádku předá zpět určené osobě.
 6. Veškeré škody způsobené během pronájmu budou nájemcem uhrazeny.
 7. Při pronájmu pronajímatel nezajišťuje zdravotní péči, pouze umožní použít příruční lékárničku.
 8. Všechny branky jsou majitelem zajištěny proti pádu. V případě, že tomu tak není, upozorní pedagogický pracovník nebo nájemce neprodleně zástupce majitele, ten zajistí nápravu. Platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s brankami. Výjimkou je výměna branek za jiné. V tomto případě je pedagog nebo nájemce povinen zajistit jejich zabezpečení a uchycení.

Nájemce odpovídá za dodržování protiepidemických opatření vlády ve smyslu dodržování počtu osob a provozovaných aktivit.

Pronajímatel odpovídá za dodržování protiepidemických opatření vlády ve smyslu zajištění úklidu, dezinfekce, větrání a dalších podobných protiepidemických opatření.

Kontakt:

V pracovní době - pondělí až pátek 6,00 - 14,00 - L. Věříš - 725 841 714, 493 792 381.

V doplňkové činnosti - R. Rychterová - správce haly - 724 502 560

Vedoucí DČ: V. Machková - 602 660 593

 

 

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad