Atraktivní místa

Zpět

náměstí, legenda Kadavý
zámek
kostel Všech svatých
Bažantnice
Pardoubek
Byšičky


Podzvičinsko je region, který leží v sousedství Krkonoš a Českého ráje. Dominantou je 671 m vysoká Zvičina, která je nejvyšším vrcholem celého regionu. Poskytuje nejkrásnější pohled na  Krkonoše. Na vrcholu stojí kostelík sv. Jana Nepomuského a Raisova chata. Naleziště kvalitního pískovce dala základ tradici jeho zpracování. Jedinečnou pokladnici barokních plastik tvoří komplexy Kuks a Betlém, které budoval osvícenecký hrabě František Antonín Špork za pomoci Mistra Matyáše Brauna. Sochařskou a kamenickou tradici 19. a 20. století reprezentují Hořice – město kamenné krásy. Ložiska rašeliny dala základ vzniku slatinných lázní v Lázních Bělohradě a Velichovkách. Pravěkou historii  dokumentují zbytky hradišť a sídlišť. V Ostroměři se narodil i popularizátor nejstarší historie, spisovatel E. Štorch. Na Podzvičinsku najdete hrad Pecka, který patřil Kryštofu Harantovi, královská věnná města Dvůr Králové a Jaroměř a zbytky hradů a tvrzí. V Bílé Třemešné pobýval před odchodem do exilu J. A. Komenský. V 19. století se náš kraj stal rodištěm básníka K. J. Erbena, spisovatele a milovníka Podzvičinska K. V. Raise i místem „objevu“ Rukopisu královédvorského. Na své si přijdou i milovníci vojenské historie, kteří zde najdou pevnost Josefov i památky na prusko-rakouskou válku z roku 1866. Nejkrásnější technickou památkou je přehrada na Labi u Bílé Třemešné. V novopackém muzeu drahých kamenů jsou vystaveny rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů a ametystů. Neméně zajímavý je paulánský klášter z období baroka, dřevěný řeckokatolický kostelík z Podkarpatské Rusi a novorenesanční Suchardův dům. Dnes je Podzvičinsko jedinečným krajinným celkem se spoustou lesů i udržovaných staveb lidové architektury, protkaným hustou sítí pěších a cykloturistických značených cest. Na Bělohradsku se za poučením i výhledy můžete vydat po nově vybudované naučné stezce „Po stopách K. V. Raise“. Atraktivitu kraje znásobuje velice známá ZOO Safari ve Dvoře Králové, kterou ročně navštíví přes půl milionu návštěvníků. Koná se zde velké množství kulturních, národopisných, sportovních i motoristických akcí. V našem kraji můžete ochutnat pravé hořické trubičky, miletínské modlitbičky i novopacké pivo.


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad