Lázeňství

Zpět

lázeňský hotel Grand

Lázně Bělohrad a.s.

Vyhledávané lázně tohoto jména najdete v poklidném městečku Lázně Bělohrad, které je zasazeno do malebné podkrkonošské krajiny.

Vlastní lázně jsou obklopeny přírodním parkem Bažantnice se sportovním areálem a tenisovými kurty. Lázeňská léčba v Anenských slatinných lázních má téměř stotřicetiletou tradici a její přínos pro zdraví chválí mnoho generací hostů.

Najdete mezi nimi i řadu slavných osobností jako je Karel Václav Rais - spisovatel a básník, Karel Moor - skladatel a dirigent, Eliška Krásnohorská - básnířka, Karel Jaromír Erben- spisovatel a další.
Stranou od rušných měst a obklopeni krásnou přírodou tu můžete odpočívat, léčit se, nabírat síly, ale i poznávat. Příroda tu má své kouzlo.

 

Historie lázní

V roce 1872 koupil Bělohradské panství pražský průmyslník Dormitzer od hraběte Aichelburga. Na levém břehu Javorky nechal postavit v místě proti kostelu zvaném Na Sádkách dřevěnou boudu se třemi koupelnami. Popravdě řečeno - koupele zde byly prováděny pouze v létě, a to za účelem čistě očistným. Nicméně zahájení koupelí se stalo významnou událostí.

O samotný a skutečný vznik Anenských slatinných lázní se však zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Odtud tedy pojmenování Anenské. V roce 1888 byly již lázně úředně uznány za léčivé a bylo jim povoleno užívat označení sirné slatinné lázně.

 

 


O tři roky později - v roce 1891 - byl na dnešních pozemcích vystavěn velký lázeňský dům ve švýcarském slohu, s křídly na obě strany. V těchto křídlech se podávaly koupele a toto původní uspořádání pavilonu vodoléčebných procedur zůstalo zachováno až dodnes. Začátek 20. století znamenal pro Anenské slatinné lázně další rozmach.BažantniceV roce 1901 byl v lázeňském parku v Bažantnici úspěšně navrtán sirnoželezitý pramen, který byl pojmenován Anna-Mariánský. Tato voda se svým složením řadí mezi železité kyselky.

Sláva a proslulost lázní rychle rostla. V roce 1905 byla povolena změna názvu obce na Lázně Bělohrad. V roce 1936 byl dostavěn nový komfortní hotel, dnešní Grand, a MUDr. Janeček upravil bývalý hotel U lázní na Vodoléčebný a vyšetřovací ústav. Ve vile Esplanade, původně v ubytovně lázeňských hostů, později v dětské ozdravovně, vznikla roku 1963 léčebna nemocí pohybového ústrojí pro děti a dorost se samostatným oddělením rehabilitace a učebnami základní školy.

 

Lázně byly před rokem 1989 součástí lázní Poděbrady. V rámci restitucí byla část majetku vrácena rodině MUDr. Janečka, zbytek byl privatizován. V roce 1992 byla založena akciová společnost, která se vrátila k původnímu názvu Anenské slatinné lázně. Od roku 1995, kdy vstoupila do společnosti ASL firma PURO-KLIMA, a.s., se datuje obrovský rozmach lázní.


V roce 1991 byl zprovozněn malý rehabilitační bazén. Na konci roku 1995 byl uveden do provozu nově postavený lázeňský hotel Anna Marie. V roce 1998 byla provedena dostavba hotelu Grand. Lázně tak získaly novou moderní kuchyni s jídelnou a navíc 41 lůžek v komfortních pokojích. Ve stejném roce byla ukončena i dostavba léčebného pavilonu, propojeného s hotelem Grand. Hosté mají k dispozici prostory pro individuální terapii a bezbariérový přístup ke všem lázeňským procedurám i ke svému lékaři.

Fontána před hotelem GrandV následujících letech se podařilo zrekonstruovat v původním stylu vilu Karluška, která nyní slouží jako ubytovací zařízení, kompletně zmodernizovat lázeňský hotel Janeček, zrekonstruovat vilu Stefanie pro klienty s vyššími nároky, otevřít nový rehabilitační bazén. Na konci roku 2005 se začalo s přestavbou balneoprovozu, v roce 2008 došlo k propojení jednotlivých hotelů zastřešenými spojovacími lávkami. Zvýšil se tak komfort hostů lázní. Prokazatelně pozitivní vliv lázní a jejich přínos pro zdraví chválí mnoho generací hostů, mezi nimiž najdete i řadu slavných osobností. Stranou od rušných měst a obklopeni krásnou přírodou zde můžete odpočívat, léčit se, nabírat síly, ale i poznávat.

Převzato z webové prezentace Lázní Bělohrad a.s.
www.belohrad.cz

 

Spa resort Tree of Life

Lázeňský resort Strom ŽivotaSpa resort Tree of Life byl slavnostně otevřen 22.9.2009. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada zahraničních hostů, členové diplomatického sboru, představitelé českých i zahraničních společností a partneři Anenských slatinných lázní. Velice významným hostem byla manželka presidenta republiky paní Livie Klausová. Na slavnostním otevření resortu se setkali lidé z deseti zemí světa.

Budova byla navržena Ing.arch.Adamem a je koncipována tak, aby klient našel pod jednou střechou veškeré aktivity, které při pobytu využívá. Prostor recepce je přes kolonádní chodbu otevřen do bambusové zahrady. Interiéry zpracoval spolu s MUDr.Ferbrovou Ing. arch.Drobný.

Celý komplex byl vybudován v rekordně krátkém čase. Od zahájení vlastní stavby do nástupu prvních klientů 29. 7. 2009 uplynulo pouze 13 měsíců! Na stavbu resortu získala společnost dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a na spolufinancování se podílela i Komerční banka a.s. Tento projekt pomohl společnosti vytvořit nejmodernější a nejucelenější objekt lázeňské turistiky v Královéhradeckém kraji.

Převzato z webové prezentace Spa resortu Tree of Life
www.treeoflife.cz

Články


4.10.2022

Lázně v pohybu - desetidílný seriál o lázeňských místech České republiky

Lázně v pohybuČeská televize ve spolupráci se Sdružením lázeňských míst ČR a agenturou CzechTourism natočila desetidílný seriál o lázeňských místech České republiky. Seriál je zaměřen na možnosti sportovního, turistického a kulturního vyžití ve vazbě na lázeňskou péči v jednotlivých lázeňských městech.

celý článekMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad