Městské symboly

Zpět

Znak města

V historii procházel městský znak vývojem a několikrát došlo k drobným vizuálním změnám. Autory aktuálně užívané podoby znaku města jsou Stanislav Valášek a Jiří Čarek (Městské znaky v českých zemích, Čarek, 1985).

 

Znak města

 

 

Slovní popis historického znaku města (blason)

V červeno-stříbrně polceném štítě v každém poli vztyčený dvouocasý lev opačných barev, se zlatou zbrojí a jazykem, stojící na zeleném dvouvrší a držící v pravé tlapě jehličnatý a v levé listnatý strom přirozené barvy.


Použití znaku města

Použití historického znaku města je v souladu s § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno městu samotnému, jeho organizačním složkám a zřízeným organizacím. Ostatní subjekty mohou užívat znak pouze se souhlasem rady města. Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Lázně Bělohrad naleznete níže v dokumentech.

 

 

Prapor města

Město Lázně Bělohrad užívá od roku 2003 prapor, který byl městu udělen rozhodnutím Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 18. 3. 2003. Autorem jeho návrhu je významný český vexilolog, člen expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Petr Exner (https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Exner).

Barvy praporu vychází z barev znaku města. Kombinace bílé a červené odpovídá barvám polí a figur (stříbrný lev v červeném poli a naopak), zelený řetězový pruh vychází z barvy a tvaru pahorků v patě štítu a zároveň barvy stromů, které drží lvi v tlapách.

 

Vlajka města

 

Vexilologický popis praporu města

Bílo-červeně čtvrcený list. Uprostřed zelený vodorovný řetězový pruh se čtyřmi oblouky široký jednu čtvrtinu šířky listu. Poměr šířky k délce listu 2 : 3.

 

 

Logotyp města

V roce 2022 nechalo k příležitosti 300. výročí povýšení Bělohradu na městečko město Lázně Bělohrad zpracovat logotyp města, jehož autorem je FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.

Logotyp města byl vytvořen především proto, aby pomohlo oddělit komunikaci výsostnou, slavnostní od komunikace profánní, všední. Po vzoru jiných měst je nyní historický znak, vymezen pouze pro nejvyšší formy komunikace města, a jeho nástupcem v každodenní komunikaci je moderní logotyp.

Podoba logotypu vychází z historických a geografických souvislostí, odkazuje na městský znak i prapor.

Symbolika logotypu

Použití logotypu města

Použití logotypu města je vyhrazeno městu samotnému a jeho organizačním složkám. Ostatní subjekty mohou užívat logotyp města pouze se souhlasem rady města.

Základním dokumentem upravujícím pravidla používání logotypu města je Manuál vizuální identity. Logo města je možné použit ve čtyřech barevných variantách.

 

Přílohy Manuálu vizuální identity:

Logo města

Dokumenty


7.11.2022 | formuláře | rada města

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku

Příloha č. 2 k pravidlům pro užívání znaku města Lázně Bělohrad

7.11.2022 | formuláře | rada města

Žádost o udělení souhlasu s použitím logotypu

Příloha č. 2 k pravidlům pro užívání znaku města Lázně Bělohrad

7.11.2022 | obecné | rada města

Grafické znázornění znaku města Lázně Bělohrad

Příloha č. 1 k pravidlům pro užívání znaku města Lázně Bělohrad

7.11.2022 | obecné | rada města

Pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad

Rada města Lázně Bělohrad vydává tato pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad