Technické služby města

Zpět

 Prostřední Nová Ves
 507 81  Lázně Bělohrad

 
  zobrazit na mapě

 

Vedení technických služeb

silueta

Ladislav Vích
vedoucí technických služeb

+420 730 514 357

vich@lazne-belohrad.cz

silueta

Milan Šubr
zástupce vedoucího technických služeb

+420 604 600 882

milansubr@lazne-belohrad.cz

Kancelář vedoucího technických služeb

Náměstí K. V. Raise za č.p. 8
507 81  Lázně Bělohrad

 
  zobrazit na mapě

Dokumenty


1.1.2023 | obecné | technické služby

Ceník použití techniky

Ceník za použití techniky s platností od 1. 1. 2023

1.1.2020 | obecné | technické služby

Ceník výlepu plakátů

Ceník výlepu plakátů je platný od 1. 1. 2020.

7.8.2017 | obecné | technické služby

Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

Směrnice Rady města Lázně Bělohrad - Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací Města Lázně Bělohrad, která definuje způsob provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě včetně havárií, pokládku konstrukčních vrstev a obnovy povrchu po těchto pracích na komunikacích, které jsou ve vlastnictví města Lázně Bělohrad, případně na jeho pozemcích. Řeší také způsob požadované úpravy chodníků, pokud budou nově užívány jako sjezd z vedlejšího pozemku na komunikaci.

16.12.2013 | nařízení | technické služby

Nařízení č. 4/2013

Nařízení č. 4/2013, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,místních komunikací a průjezdních úseků silnic

16.12.2013 | obecné | technické služby

Plán zimní údržby místních komunikací

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále také “komunikace”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad