Technické služby města

Zpět

 Prostřední Nová Ves
 507 81  Lázně Bělohrad

 
  zobrazit na mapě

 

Vedoucí technických služeb

Flégl Jan
vedoucí technických služeb
tel: 736 626 681
e-mail: flegl@lazne-belohrad.cz
e-mail: technicke-sluzby@lazne-belohrad.cz

Místní hospodářství

Mečíř Ladislav
zástupce vedoucího technických služeb
vedoucí místního hospodářství
Telefon: +420 603 822 944
Zaměstnanci:

 • Huťa Miloslav
 • Orct Leoš
 • Tomášek Petr
 • Stránský Jiří
 • Hátle Jiří

Dílny

Telefon: +420 739 629 668
Zaměstnanci:

 • Čech Miroslav
 • Bajer Petr

Zahradníci

Mečíř Ladislav ml.
vedoucí zahradníků
Telefon: +420 605 207 354
Zaměstnanci:

 • Šubr Milan
 • Huťa Robert
 • Šorm Jaroslav
 • Loner Miroslav

Správce sportoviště

Správce sportoviště u Bažantnice

Josef Jezbera
Telefon: +420 730 891 003

 

Dokumenty


7.8.2017 | obecné | technické služby

Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

Směrnice Rady města Lázně Bělohrad - Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací Města Lázně Bělohrad, která definuje způsob provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě včetně havárií, pokládku konstrukčních vrstev a obnovy povrchu po těchto pracích na komunikacích, které jsou ve vlastnictví města Lázně Bělohrad, případně na jeho pozemcích. Řeší také způsob požadované úpravy chodníků, pokud budou nově užívány jako sjezd z vedlejšího pozemku na komunikaci.

1.1.2014 | obecné | technické služby

Ceník za výkony a činnosti souvisejících s nákladní dopravou a výlepů plakátů

Ceník za výkony a činnosti souvisejících s nákladní dopravou a výlepů plakátů - středisko místního hospodářství - technické služby - ceník je platný od 1.1.2014

16.12.2013 | nařízení | technické služby

Nařízení č. 4/2013

Nařízení č. 4/2013, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,místních komunikací a průjezdních úseků silnic

16.12.2013 | obecné | technické služby

Plán zimní údržby místních komunikací

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále také “komunikace”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad