Lány

Zpět

Lány

 Lány

„Velké, širé, rodné lány…,“ zpíval Josef Václav Sládek. Ty naše Lány, pohodlně rozložené na mělké údolní míse kolem bublavého potůčku, velké ani širé nejsou. I když 97 č.p. není zas tak málo. 40 domů není trvale obydleno, ale chalupáři z Prahy i ze Semil jsou tu dobře zapsáni, zvelebili i chaloupky na spadnutí. V případě státní dotace bude také v hasičské zbrojnici upravena jedna bytovka. Dva vztyčené prsty senážních věží upozorňují na to, že z bývalého kvetoucího ZD zbyly jen dva kravíny. Jinak jsou rozlehlé objekty nevyužité, za prací se dojíždí do Bělohradu nebo do Nové Paky. Pohodlné cesty kolem upravených domů se zahrádkami, vydlážděné chodníčky u autobusové zastávky, pěkně upravené prostranství před kapličkou i kolem hasičské zbrojnice, pečlivě vysečená tráva, vysázené chvojky – Městský úřad v Bělohradě o svoje Lány dobře pečuje! Lidé tu mají rádi pořádek. Těch několik domků, skrytých v kopřivách, se jistě na jaře vyloupne do nové krásy. V Lánech dobře funguje obchod, ve všední dny tu projede 15 autobusů. Chloubou vesnice je podnikavá mládež, sdružující se většinou v TJ Sokol. Zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a iniciativu. Mladí upravili u lesa cvičiště, oseli ho trávou, kolem postavili drátěný plot s bránou. Stará chata je opravená, sokolská stráň vyčištěná. Lány mají sportovní tradici, už v 70. letech tu byl aktivní hokej, místní družstvo hrálo po dva roky krajský přebor. Dnes se mladí věnují stolnímu tenisu a malé kopané. Zázemí ale mají perfektní, když se hraje fotbal, děvčata pečou v chatě bramboráky. Před vánocemi se každoročně pořádá „Memoriál Ládi Čeřovského“ ve stolním tenise. TJ Sokol zorganizovala loni Dětský den, letos zábavu. Před pěti lety se vydařila velmi dobrá akce – sjezd rodáků,se zajímavou výstavou fotografií. To vše se dočtete v místní kronice. A je to čtení velmi zajímavé – svatby v obci, dovolené, drobné nehody, pohyb obyvatelstva, úroda, detailní přehled počasí… Víte vůbec, Lánští, jak krásnou kroniku v obci máte? Jak úctyhodné dílo, přesahující svou dokumentární hodnotou život obce, vytváří paní Marta Vágenknechtová? Tiše, nenápadně, bez velké publicity. „Píši poslední stránku této kroniky. Je v ní zapsáno 20 let života v naší vesnici…“ Úhledné písmo, přehledně srovnané záznamy, vkusné ilustrace – paní Martě patří opravdu upřímné poděkování a uznání za takovou práci! Co starší občané, kterých je v Lánech nejvíc? Ti tenis nehrají, výborné bramboráky si pečou doma, ale tak rádi by si zajeli do Bělohradu na koncert, do divadla, v neděli do kostela, na hřbitov. Nejde to. Pokud zrovna nepřijedou ochotní mladí s autem. O víkendech dobré spojení není a s bolavýma nohama se špatně jezdí na kole. Je takový problém obejít sousedy a dát dohromady minizájezd třeba s větším autem? V Lánech, kde žijí hodní lidé a kde se nevedou sousedské spory,se jistě někdo iniciativní najde. Vy z Bělohradu, až zase pojedete do zdejších lesů na houby a na borůvky, věnujte nahoře pozornost  kapličkaprastaré lípě! Prohlédněte si hezoučkou kapličku vymalovanou panem Františkem Koubkem a loni vysvěcenou. Snad u ní neparkují už auta, která celková dojem kazí. Zastavte se u zahrádky Blažkových a potěšte se, zejména na jaře, pohledem na vzácnou sbírku cizokrajných dřevin a květů. A vám, Lánští, posledními slovy poslední stránky vaší kroniky, uzavírající rok 2000, přejeme: „Mnoho zdaru do příštích let!“ Bělohradské listy, ročník I., číslo 6/2001 Lány mají svoji web. stránku - http://www.sweb.cz/lany.jcMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad