Manuál vizuální identity

Zpět

Logo a znak města 

V komunikaci města Lázně Bělohrad dochází rokem 2022 k zásadní změně v podobě vzniku nového logotypu města. Byl vytvořen především proto, aby pomohl oddělit komunikaci výsostnou, slavnostní od komunikace profánní, všední. Po vzoru jiných měst je dosavadní ústřední vizuální prvek komunikace města, jeho historický znak, vymezen pouze pro nejvyšší formy komunikace města, a jeho nástupcem v každodenní komunikaci je moderní logotyp.

Základním dokumentem je Manuál vizuální identity, ve kterém najdete závazná pravidla pro použití logotypu a historického znaku města.

Přílohy Manuálu vizuální identity:

Upozorňujeme, že použití historického znaku města je podmíněno udělením souhlasu Radou města Lázně Bělohrad. Žádost naleznete níže v dokumentech.

Dokumenty


26.8.2021 | formuláře | rada města

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Lázně Bělohrad

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Lázně Bělohrad ve formátu docxMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad