Pardoubek

Zpět

… v zrcadle času Dvě místa, která k sobě vždy neodmyslitelně patřila jako slunce a stín; magické pološero Bažantnice a slunečnými paprsky prozářený rybník.Naučná stezka Přes všechny osudové změny, jež se parkem i koupalištěm přehnaly, zachovala si obě místa svou identitu, neopakovatelný ráz i vědomí sebe sama. Pro tyto jedinečné půvaby byla a jsou vyhledávána návštěvníky všech generací minulých i přítomných, a je teď na nás, abychom tyto hodnoty zachovali i nadále, aby budoucí generace prohlížely současné fotografie Pardoubku a Bažantnice se stejnou nostalgií, jako dneska my. A co o nich víme? Pardoubek – rozloha 27.900 m2 (3 ha), bezejmenná vodoteč (potok Dubovec), objem vody 45.000 m3. O původu rybníka víme jen tolik, že původním majitelem byla Anna z Asseburgu, a že název byl odvozen od pár doubků (dnes vzrostlých dubů), vysazených na hrázi rybníka.Pardoubek Po první světové válce nařídilo městské zastupitelstvo majiteli Pardoubku hraběti Merweldovi zajistit pro plovárnu plavčíka, jímž se stal jistý pan Vavřena, jemuž pan Václav Pech v srpnu 1929 věnoval tyto řádky: „Buď sbohem, oceáne pardoubský. Ve vodách tvých zrcadlilo se vše krásné a ušlechtilé, co člověk v sobě měl…“ Bylo to v Lázeňském týdeníku, roč. 1., č. 12, při skončení letní sezóny. V roce 1932 si Pardoubek pronajmul pan Leopold Křančil (v té době zde byly zbudovány kabiny se zděnou střední částí), hoteliér z Bažantnice. Vyhrávala tehdy na Pardoubku hudba, na střední části vlál prapor a bylo zde i skromné občerstvení. V této době byl plavčíkem vždy usměvavý a opálený pan Lelek, který bydlel se svou paní v malé místnosti ve střední zděné části. Půjčoval koupací prostředky, pálky na pingpong, prodával limonády a jiné občerstvení. Byla zde i půjčovna loděk. Po jeho odchodu zde působili manželé Laušmanovi, a když se pak zrušilo oplocení rybníka, byl Pardoubek přístupný bez placení a hlídal tam pan hajný Popek, později pak jeho syn Václav. Další léta byla bez plavčíka. Novější úpravy byly provedeny za předsedy MNV Čisteckého – betonový okraj koupaliště a schůdky do vody. Kolem vody byly vysázeny kosatce a provedena parková úprava. Později se to však neudržovalo a celé okolí zchátralo. Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad