Obyvatelé Lázní Bělohradu budou moci nově třídit i papír

19.12.2011

Koncem letošního roku se v Lázních Bělohradě objeví osmnáct zbrusu nových kontejnerů, které budou sloužit k třídění papíru. Městu budou přiděleny nádoby z projektu společnosti Eko-kom, a.s., která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití obalových materiálů. Lázně Bělohrad se tak snaží rozšiřovat a vylepšovat služby pro své obyvatele, kteří dosud měli možnost odevzdávat vytříděný papír pouze do sběrného dvora v Prostřední Nové Vsi.

„Obyvatelé Lázní Bělohradu odpad poctivě třídí a uvědomují si, že díky tomu vylepšují prostředí, ve kterém žijí. Za jejich snahu jim musím poděkovat. Město se pořízením nových kontejnerů snaží lidem vyjít vstříc, a rozšířit tak služby, které jim nabízí,“ uvedla Jitka Břeská, která má v Lázních Bělohrad na starosti agendu komunálního odpadu.

V Lázních Bělohradě je dosud rozmístěno 34 kontejnerů na plasty, jejichž počet se nedávno zvýšil, a dalších 18 nádob na třídění skla. Úspěšně zde funguje i sběr nápojových kartónů do barevných mikrotenových pytlů. Díky novým 18 modrým kontejnerům určeným na odkládání papírového odpadu nebudou lidé muset od konce letošního roku jezdit s papírem do sběrného dvora v Prostřední Nové Vsi, ale budou moci třídit přímo ve městě.

„V Královéhradeckém kraji se za loňský rok vytřídilo 16,1 kilogramu papíru na jednoho obyvatele, což náš region řadí na sedmé místo v republice ve sběru papíru. Zhruba 35 procent papíru se zde dosud nesbírá pomocí nádob. Třídění papíru je velmi důležité. Papírových obalů je v České republice ročně recyklováno a využito 94 procent a téměř všechny noviny se již vydávají na recyklovaném papíru,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s., která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů.

Průměrná česká domácnost vytřídí za rok 30 kilogramů papíru. Z obcí v republice je za rok svezeno asi 174 tisíc tun papíru. Do modrého kontejneru určeného na papír by lidé neměli vhazovat ve velkém celé svazky knih, které patří na sběrný dvůr. Pokud chce někdo malé množství knih do kontejneru vhodit, pak jedině bez vazby. Recyklovat nejde uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Použité dětské pleny pak patří jen do popelnice.

Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu může pomoci lidem web www.jaktridit.cz.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad