Sociální reforma I. - co se změní od ledna 2012

21.12.2011

Jednotné výplatní místo, karta sociálních systémů, rodičovský příspěvek, nezaměstnanost, podpora OZP...

Jednotné výplatní místo
Pilířem sociální reformy je jednotné výplatní místo, na kterém dojde ke sjednocení výplaty nepojistných sociálních  dávek.. Jejich vyřizováním bude pověřen Úřad práce, který bude od nového roku  zajišťovat  agendy zaměstnanosti, státní sociální podpory a nově hmotné nouze a dávek pro zdravotně postižené. Současně  dojde k ukončení  této agendy na městských úřadech.

Karta sociálních systémů
Karta bude sloužit zejména k identifikaci osoby na úřadě, ale také k přehledu o čerpaných dávkách přes internet a bude s ní možné i platit. U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky se všemi jejími výhodami. Hlavním cílem zavedení karty je omezení zneužívání sociálních dávek a modernizace systému.

Rodičovský příspěvek

Od ledna mohou rodiče volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku je možné průběžně měnit jednou za 3 měsíce. Příspěvek získají rodiče i tehdy, když dítě umístí do školky. Cílem je, aby se rodiče mohli snadněji vracet na trh práce a zvýšily se tak jejich šance na další budování pracovní kariéry.

Nezaměstnanost
Sociální reforma nemění výši podpory v nezaměstnanosti ani délku doby pro její vyplácení. K výplatě podpory však dojde až po uplynutí zákonné doby odstupného. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci odstupné nevyplatí, náleží mu kompenzace ve výši 65 % odstupného od Úřadu práce, kterou bude poté vymáhat od zaměstnavatele. Nově bude uchazečům o zaměstnání nabízena veřejná služba v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně. Přednostně budou na veřejnou službu umísťováni uchazeči, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok a nacházejí se v hmotné nouzi.  Jestliže bez vážného důvodu odmítne uchazeč tuto nabídku, bude vyřazen z evidence. Zpřísní se také postihy za práci na černo.

Podpora OZP
Pro osoby se zdravotním postižením přinášejí změny zejména zjednodušení spektra dávek. Nově budou poskytovány pouze dvě dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Jejich výplata je zajištěna na Úřadu práce.

Novinky pro příjemce sociálních dávek v Jičíně, Kopidlně a Lázních Bělohrad
Zmíněná změna výplatního místa znamená první zásadní novinku. Vyplácením nepojistných sociálních dávek v Jičíně bude od ledna pověřen Úřad práce. Tyto agendy budou umístěny v přízemí budovy v Havlíčkově ulici čp. 56. Agendu hmotné nouze bude kontaktní pracoviště Jičín zajišťovat také v Lázních Bělohradě a v Kopidlně, zde bude agenda umístěna na stávajících pracovištích státní sociální podpory
Podrobnější popis dílčích oblastí sociální reformy najdete na http://socialnireforma.mpsv.cz.
 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad