Zpráva z tisku: Město Lázně Bělohrad má zpátky své lesy

9.11.2011

LesTřináctiletá snaha starosty Pavla Šubra o dořešení převodu padesáti hektarů lesních pozemků od státu zpět do majetku města byla v těchto dnech korunována úspěchem. Lesy ČR převedly majetek v hodnotě zhruba deset milionů zpět Lázním Bělohradu...

 


Starosta Šubr vysvětluje: „V roce 1998 jsem zjistil, že nemáme dořešený převod některých lesních pozemků. Problém vznikl tím, že město nedoložilo na Lesy ČR všechny dokumenty, a tak podle zákona z roku 1991, kdy se převáděl státní majetek na obce, nám nemohl být vydán. Potřebné doklady následně předložil lesní hospodář Jiří Ulver s tím, že se jedná o historický majetek obce.

P. Šubr pokračuje: „V roce 2001 jsme požádali o převod. Lesy ČR připravily prohlášení, že nám majetek předají. Plán se ale nezdařil, neboť na pozemky byl vznesen restituční nárok Bernadetou Kinskou. V roce 2004 pak rozhodl Ústavní soud o neoprávněnosti požadavku a jednoznačně uznal, že lesy jsou historickým majetkem města. Požádali jsme znovu o převod,” popisuje zdlouhavou kauzu starosta.

Průtahy
Lesy ČR se ale opřely o paragrafy a tvrdily, že nemůže být převeden majetek, na který byl vznesen restituční nárok. „Následovala další jednání a až v roce 2008 jsme se shodli, že podobných případů je v republice více a některé obce se o majetek soudí. Zjistili jsme, že jsou úspěšné, a tak jsme letos na jaře napsali žádost o vydání. Po krátkém a vstřícném jednání jsme se nakonec dohodli, že nám Lesy naše pozemky vydají. Jde o příměstské lesy , které jsou pro nás důležité,” konstatuje P. Šubr. Zápis na katastru byl již proveden.

Hodnota lokalit Homolka, Zhoří, Dubina a Dubinka se odhaduje na deset milionů korun. Jak uvedl starosta, v lesích bude běžně prováděna těžba podle plánu. Upozorňuje nás, že na Homolce stála kdysi rozhledna. „Zatím nemáme peníze, abychom ji opravili. Problémem je přístupová cesta, která zanikla. Navíc stromy už jsou vysoké a brání výhledu do kraje.”

Převzato z Jičínského deníku

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad