Výsev dalších květnatých luk v Lázních Bělohradě

24.4.2024

KopretinaV Lázních Bělohradě a okolí bylo v minulém týdnu vytvořeno několik lokalit, kde budou v následujících letech postupně vznikat květnaté louky. Díky společnosti Planta naturalis město pořídilo směs na výsev těchto luk o celkové rozloze 3900 m2.

 

 

Květnaté louky jsou společenstvím pestrobarevných květin a různých travin a životním prostředním pro mnoho druhů živočichů. Jsou klasickou součástí české krajiny, úžasným dílem přírody a člověka od dávných dob po dnešek.

Ke stávajícím květnatým loukám v Dolní Nové Vsi (u hasičské zbrojnice) a v Zámeckém parku přibudou tyto nové lokality:

  • Horní Nová Ves u fotbalového hřiště (191 m2)
  • park u sv. Anežky u lázní (338 m2)
  • za Pardoubkem (583 m2)
  • Byšičky – tři výsevné plochy okolo kostelíka (733 m2, 705 m2 a 479 m2)
  • Dolní Nová Ves – vedle hasičské zbrojnice (169 m2)
  • Dolní Nová Ves – poblíž firmy Amadea (704 m2)

Město Lázně Bělohrad se zároveň snaží obnovit tři dřívější květnaté louky na Prostřední Nové Vsi (u odbočky na „Japonsko“).

Květnatá louka se seče průběžně 1 – 3 ročně. První rok po setí mají květiny pomalý počáteční vývoj, přičemž první výsledky v podobně lučních květin se zaznamenávají až druhým rokem od výsevu.

Příroda potřebuje svůj čas. Prosíme vás tedy, abyste byli trpělivý a šetrní. Netrhejte květiny ihned po jejich vykvetení a dejte jim čas, aby se mohly rozsemenit. Je krásné dát květnaté louce trochu své péče a pokračovat v tradici. Rozkvetlé louky nám vrátí práci mnohokrát svou krásou a zpestřením krajiny pro všechny živočichy.

Přípravy ploch a výsev květnatých luk se ujaly technické služby města Lázně Bělohrad, kterým za jejich práci děkujeme. Iniciátorem výsevu nových lokalit je pan Stanislav Nálevka, zástupce bělohradských včelařů, jemuž patří další nemalé poděkování.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad