„Investiční novinky“ za první tři měsíce roku 2022

11.5.2022

Sousoší čertů na vycházkové trase kolem PardoubkuVážení spoluobčané, několik vět si určitě zaslouží „investiční novinky" za první tři měsíce roku 2022. Jedná se o novou lavičku a čerty na Pardoubku, reklamační opravu na sportovišti v Bažantnici i další tři měsíce na stavbách nového MěÚ i úpravy severní části náměstí. Detailně vše popsáno níže.

 

 

Nová lavička „štika s rybářem" na Pardoubku

Díky příznivějšímu počasí po zimě jsme vycházkovou trasu kolem Pardoubku obohatili dne 7. 4. 2022 o novou dubovou lavičku „štika s rybářem". Dílo řezbáře pana Jana Paďoura jsme umístili mezi velrybu a peklo „na pláži". Náklady byly 45 tis. Kč. Moc děkujeme.

 

Postupná obnova „pekla" na Pardoubku

I zde se po zimě začínají objevovat nová díla řezbáře pana Roberta Musila. Postupně nahrazují již „dožité" sochy pekelného sousoší. Původní myšlenka obnovy soch s podobných výrazem je pryč, celé to bude „ustrojené" do nového „kabátu". Jen se těšte.

 

Reklamační oprava na sportovišti v Bažantnici

Při průběžném provozu v jedné z budov na sportovišti v Bažantnici (1. NP - kabiny oddílu kopané, restaurace; 2. NP - herna stolního tenisu) se opakovaně objevovaly významné závady na spojích vodovodního potrubí. Město úspěšně vyjednalo kompletní výměnu rozvodů na náklady dodavatele v rámci reklamačního řízení. Dále po dohodě s uživateli budovy bylo, za cca 190 tis. Kč, doplněno a upraveno několik prvků s cílem příjemného, a již bezproblémového, užívání ke spokojenosti všech (např. filtrace vody, automatické dopouštění topného systému, pákové baterie namísto dotykových, aj.).

 

Leden, únor a březen 2022 na stavbě nového MěÚ a úpravách severní části náměstí

Stavba nového MěÚ pokračuje v plném tempu dle časového harmonogramu. V interiéru jsou dokončovány poslední úseky litých teracových podlah v 1. nadzemním podlaží (NP), ve 2. a 3. NP jsme už dále - jsou hotovy sádrokartonové stropy, finálně kompletovány prvky elektro (svítidla, zásuvky, vypínače, elektronická požární signalizace, aj.), topení. V exteriéru byla dodělána klinkrová fasáda severní i východní stěny budovy, dále falcová střecha na přístřešku za budovou. Průběžně byly osazeny rolety. Pokračování prací směřovalo ke zhotovení klinkrové fasády jižní a západní stěny budovy (již také dokončeno), postupně jsou zpevňovány plochy kolem budovy. U úprav části náměstí byly hutněny povrchy a opravovány vady i nedodělky, které dodavatel odstraňuje (zde musím upozornit, že cena za dílo je vysoutěžena, prozatímním nepřevzetím díla se pro město cena nenavyšuje !!! - převezmeme dílo po odstranění závad). S Vodoprávním úřadem v Jičíně ještě řešíme změnu vedení přeložky vodovodu. Původně jsme předpokládali předčasné užívání části náměstí již v únoru, bohužel vzhledem k výše uvedeným důvodům bude kolaudace současně s budovou (předpoklad na konci června 2022). S výstavbou jsou a stále ještě budou spojena určitá plánovaná omezení. Děkujeme všem občanům za pochopení. Už se blížíme „do finále".

 

Ulice Karla Moora a reklamace kanalizace Brtev

Podařilo se nám znovu vysoutěžit dodavatele dlouho očekávaných stavebních úprav místní komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Karla Moora. Práce by měly započít ve 3. dekádě měsíce května s předpokladem dokončení do konce září. Ještě se vrátím k reklamaci u firmy EVT Stavby s.r.o. - kanalizace v Brtvi - dokončena je významná část prací spojených s odstraněním nedostatků a proběhne monitoring reklamovaných úseků.

 

Nakonec opět požádám spoluobčany, kteří by rádi poukázali na případné nedostatky, závady, podali náměty, i jiné, k využívání odkazu na webu města www.lazne-belohrad.cz/hlaseni-zavad/, dále oficiální facebookové stránky města Lázní Bělohradu a samozřejmě jsme také k dispozici osobně i telefonicky. Jen tak můžeme zareagovat, odpovědět, pomoci, vyřešit.

Více informací případně na telefonním čísle 603 163 360 - Antonín Schánilec, místostarosta.

 

zpětMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad