Na životním prostředí nám záleží, „Trikoše“ přináší další možnosti třídění odpadu

8.6.2022

TrikošBěhem prvních červnových dní byly ve městě instalovány první dva odpadkové koše, zvané „Trikoše", které umožňují odkládání plastů a papíru odděleně od směsného odpadu. Koše naleznete na autobusové nádraží a před prodejnou COOP na náměstí K. V. Raise.

 

 

Nové odpadkové koše jsou vyrobené z 97 % z recyklovaných plastů z produkce tříděného odpadu z České republiky. Díky využití barevného recyklovaného plastu není nutné povrch košů nijak brousit, natírat nebo lakovat, a i přesto by měla být zajištěna jeho dlouhá životnost. Z recyklovaných plastových fólií jsou vyrobeny také výplňové pytle, které umožňují snadnější transport vytříděného odpadu.

Ve městě je již dlouhodobě zaveden systém kontejnerů na separovaný odpad, které slouží k třídění odpadů vzniklých v domácnostech. Stávající systém byl nyní doplněn také těmito koši určenými k odkládání drobného recyklovatelného odpadu, který by jinak skončil v koších na směsný odpad umístěných v ulicích města. To, jak se nám bude dařit odpad pomocí tohoto systému „Trikošů" třídit budeme průběžně sledovat a v případě dobrých výsledků, budou koše doplněny i na další místa ve městě.

Na pořízení těchto košů se kromě města Lázně Bělohrad finančně podílela také společnost EKO-KOM, se kterou město dlouhodobě spolupracuje v oblasti třídění odpadu.

V letošní roce byl ve městě také navýšen počet kontejnerů na separovaný odpad. Nově bylo umístěno 5 kontejnerů na kovy, 2 na papír a 2 na sklo. V současné chvíli je na území města Lázně Bělohrad možné odkládat vytříděný odpad do 125 ks různých kontejnerů.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad