Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou. V roce 2022 bylo městem Lázně Bělohrad ke zpětnému odběru a následné recyklaci předáno téměř 32 t elektrozařízení

19.4.2023

Životní prostředíŽivot bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Město Lázně Bělohrad spolupracuje v oblasti sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení s kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin.

 

Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Obě společnosti nám pravidelně zasílají environmentální vyúčtování, ze kterých se dozvíme, jakým rozsahem naše město přispělo ke zlepšení životního prostředí.

V roce 2022 bylo městem Lázně Bělohrad ke zpětnému odběru a následné recyklaci předáno téměř 32 t elektrozařízení. Na každého obyvatele tak připadá 8,75 kg vysloužilých spotřebičů. Jak konkrétně toto množství přispělo ke zlepšení životního prostředí se dočtete v přiložených environmentálních vyúčtováních. Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA - Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí.

Každý kus vytříděného elektra se počítá. Díky pečlivému třídění odpadu, a nejen toho elektronického, můžeme také dosáhnout značné úspory nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství. Vysloužilá elektrozařízení je možné odevzdat ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi, nebo do označeného červeného kontejneru umístěného v ulici Barákova. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad