Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou

27.4.2022

RecyklaceŽivot bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

 

 

Město Lázně Bělohrad spolupracuje v oblasti sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení s kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Obě společnosti nám pravidelně zasílají environmentální vyúčtování, ze kterých se dozvíme, jakým rozsahem naše město přispělo ke zlepšení životního prostředí.

V roce 2021 bylo městem Lázně Bělohrad ke zpětnému odběru a následné recyklaci předáno více než 35 t elektrozařízení. Na každého obyvatele tak připadá 9,59 kg vysloužilých spotřebičů. Jak konkrétně toto množství přispělo ke zlepšení životního prostředí se dočtete v přiložených environmentálních vyúčtováních. Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA - Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Díky pečlivému třídění odpadu, a nejen toho elektronického, můžeme také dosáhnout značné úspory nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství. Vysloužilá elektrozařízení je možné odevzdat ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi, nebo do označeného červeného kontejneru umístěného v ulici Barákova. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad