Nová služba pro seniory a zdravotně postižené občany Lázní Bělohradu

4.4.2022

Pečovatelská služba Lázně BělohradMěsto Lázně Bělohrad v současné době buduje, v rámci pečovatelské služby, Středisko osobní hygieny (SOH). Plánované zprovoznění této nové služby občanům Lázní Bělohradu je květen 2022.

 

 

SOH vzniká v Domě s pečovatelskou službou, vstup stejně jako celé SOH bude bezbariérové (bezbariérový sprchovým kout a toaleta). SOH je určeno seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají ve své domácnosti trvale nebo dočasně ztížené podmínky pro výkon osobní hygieny.

Využít prostory SOH mohou jak stávající uživatelé pečovatelské služby, tak noví zájemci na základě uzavření smlouvy o pečovatelské službě. SOH lze navštěvovat krátkodobě pro překlenutí určité situace - např. rekonstrukce koupelny v domácnosti. Stejně tak lze SOH využívat dlouhodobě - např. pokud uživatel SOH nemá možnost rekonstrukci provést, pokud jsou podmínky v jeho domácnosti pro hygienu nevhodné (vysoký vstup do vany, který uživatel již není schopen překonat, malý prostor, do kterého se nevejde sprchovací židle, nebo potřebuje pomoc druhé osoby, ale podmínky jeho koupelny jsou prostorově nedostačující pro přítomnost druhé osoby aj.).

Návštěva v SOH se bude muset předem objednat u sociální pracovnice pečovatelské služby nebo u vedoucí pečovatelské služby. Stávající uživatelé si mohou termín příští návštěvy v SOH domluvit s pečovatelkou. Během celého pobytu uživatele v prostoru SOH bude přítomna pečovatelka. Pečovatelka pomáhá uživateli se svlékáním, oblékáním, bezpečným pohybem, se samotnou hygienou. Dohlíží na bezpečnost a ve všem potřebném uživateli pomáhá. Nelze využívat prostor SOH za účelem hygieny bez přítomnosti pečovatelky. Samotnou hygienu pečovatelka provádí vždy v jednorázových rukavicích, uživatel si zajišťuje vlastní ručník a kosmetiku.

Po provedení hygieny bude uživateli umožněn odpočinek na lehátku či v křesle s podáním jídla nebo pití v případě zájmu ze strany uživatele (z potravin donesených uživatelem).

V současné době není možné sdělit skutečnost, zda bude zajištěn dovoz uživatelů do SOH ze strany pečovatelské služby, neboť je požádáno o dotaci na automobil pro tyto účely. Stávající vozový park dovoz uživatelů neumožňuje. Prozatím musíme počítat s variantou, že dovoz uživatelů bude zajišťovat rodina.

Věříme, že tato nová služba některým občanům Lázní Bělohradu pomůže vyřešit nekomfortní podmínky hygieny a zkvalitní jejich život.

Bc. Lenka Bičišťová, vedoucí pečovatelské služby

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad