Nový elektromobil pro Pečovatelskou službu Lázně Bělohrad

13.10.2023


Nový elektromobil pro pečovatelskou službuZačátkem října byl Pečovatelské službě Město Lázně Bělohrad dodán elektromobil s úpravou pro převoz imobilních uživatelů. Elektromobil byl pořízen z dotace, kdy spoluúčast Města Lázně Bělohrad činí 10% pořizovací ceny.

 

 

 V roce 2022 byla Městu Lázně Bělohrad, pečovatelské službě přiznána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, projektu IROP, na pořízení elektromobilu s úpravou pro převoz imobilních uživatelů. Dotace byla přiznána v 90% výši, kdy spoluúčast Města Lázně Bělohrad činí 10% z pořizovací ceny elektromobilu. V prvním, vyhlášeném výběrovém řízení na dodání upraveného elektromobilu se nepřihlásila žádná firma. Až po vyhlášení druhého výběrového řízení se přihlásila firma CanoCar, s.r.o. Brno, se kterou byla ke konci srpna 2023 podepsána smlouva na dodání ve lhůtě 90 dnů od podpisu smlouvy. Dne 2.10.2023 firma dodala elektromobil Toyota proace city verso EVL2 za cenu 1 482 248,64 Kč (s DPH). Město Lázně Bělohrad se podílí částkou 148 224,864 Kč. K nabíjení elektromobilu bude využita nabíjecí stanice u úřadu.

Nový elektromobil bude sloužit Pečovatelské službě Lázně Bělohrad hlavně k převozům uživatelů do Střediska osobní hygieny, což zatím nebylo možné a byl nutný dovoz rodinou uživatele. Další využití elektromobilu se časem určitě rozšíří i na jiné možnosti. V současné době se čeká na vyřízení formalit ohledně přepisu a pojištění, poté bude nutné absolvovat několik „cvičných" jízd a předpokládáme, že v průběhu listopadu bude elektromobil plně k dispozici pečovatelské službě
a jejím uživatelům.

Tímto Město Lázně Bělohrad posiluje svůj společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí, poskytuje větší komfort a bezpečnost svým zaměstnancům a v neposlední řadě zkvalitňuje a zefektivňuje svoji pečovatelskou službu.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad