Opatření pečovatelské služby v souvislosti s epidemií COVID – 19

16.3.2020

Pečovatelská službaOpatření pečovatelské služby v souvislosti s epidemií COVID - 19. V souvislosti s krizovou situací se poskytování pečovatelské služby nastavuje takto.

 

 

 

  • Rozvoz obědů pro klienty PS, kteří ho potřebují, se bude dovážet nadále, ale je možné, že dojde k určitým opatřením. Každý klient bude obeznámen o dané možnosti (pouze jeden výběr, možná bez polévky, plastové boxy...). Předání stravy bude zajištěno pouze ke dveřím uživatele. Vstup do domácnosti se uskuteční v případě nezbytně nutném.
  • Nákupy klientům budou prováděny po předchozí domluvě, nejlépe telefonické. Při prvotním požadavku bude předán seznam věcí potřebných k nakoupení a současně vyšší finanční hotovost, aby vystačila na více nákupů. Konečné vyúčtování se provede najednou po ukončení mimořádného opatření (z důvodu zamezení opakovaného kontaktu osob a předávání peněz, které mohou být infikované). Požadovaný nákup se po zazvonění zanechá u dveří uživatele (popř. po telefonické domluvě).
  • Úklidy v domácnostech se prozatím neprovádí.
  • Ostatní úkony péče o vlastní osobu, především hygiena budou prováděny po dobu nezbytně nutnou, a to u klientů, kde není možno toto zajistit ze strany rodinných příslušníků (telefonické oslovení a domluvy s rodinami).

Vzhledem k tomu, že v současné době pracovníci PS nemají dostatek ochranných pomůcek (roušky, respirátory, dezinfekce...) a není známo, kdy se tato situace změní, budou klienti ze strany PS upozorňováni (písemně), že si uvědomují rizika spojená s poskytováním potřebných úkonů.

Současně sdělujeme, že pracovníci PS nebudou v žádném případě chodit mezi klienty, pokud se u nich projeví známky respiračního onemocnění.

Ing. Karel Nohejl, tajemník

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad