Oznámení o těžebních pracích v Bažantnici

9.3.2021

Těžba v BažantniciVážení spoluobčané, na základě ROZHODNUTÍ oddělení Odboru životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Královehradeckého kraje číslo jednací KUKHK-5830/ZP/2021-5 je nařízeno kácení nebezpečných dřevin.

 

 

Kácení nebezpečných dřevin rostoucích na pozemcích parcelních čísel 210/4, 251/2 a 261 v Katastrálním území Lázně Bělohrad, které jsou součástí zvláště chráněného území - Přírodní památky Bělohradské bažantnice, která je v majetku společnosti Lázně Bělohrad a.s. Rizikové a směrové kácení stromů bude provádět odborná firma STROMBUCH s.r.o. Kácení označených dřevin, vyvezení dřevní hmoty a úklid pracovišť bude prováděno ve dnech 10. března až 30. dubna 2021.

Žádáme proto návštěvníky Bělohradské bažantnice, aby dbali zvýšených bezpečnostních rizik, respektovali a nevstupovali za označené uzavírky cest v době prováděných prací.

Děkujeme za pochopení.

 


Lázně Bělohrad a.s., Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

STROMBUCH s.r.o., Čsl. Legií 527, 514 01 Jilemnice

 

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad