Informace k vyplácení dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi

18.11.2020

Úřad práce ČRInformace v oblasti státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi v souvislosti s příspěvkem na dítě, příspěvkem na bydlení, MOP COVID 19 a hrazení testu na COVID 19.

 

 

 

 

Příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení

S účinností od 30. 10. 2020 byl přijat zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem. Zákon ruší povinnost dokládat rozhodné příjmy pro nárok na příspěvek na dítě a příspěvek na bydlení na 4. čtvrtletí roku 2020. Pro období říjen, listopad a prosinec 2020 bude tedy výše příspěvku vyplácena v nezměněné výši. Pokud byly ovšem rozhodné skutečnosti doloženy ještě před účinností tohoto zákona, bude se při výpočtu příspěvku vycházet z nich. Tento postup se uplatňuje od 1. 10. 2020.

MOP COVID 19

Lidé, kteří se vlivem koronaviru ocitnou ve finanční tísni, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci - MOP COVID 19. Nárok se týká i rodičů dětí do 10 let, kteří s nimi kvůli situaci kolem koronaviru zůstanou doma na ošetřovném. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energii spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce nepřizná na úhradu léků, splátky dluhů, leasingu nebo nákladů spojených s podnikáním. Dávku není možné pobírat souběžně s dalšími dávkami pomoci v hmotné nouzi. Je však možné pobírat ji opakovaně do doby, než žadateli vznikne nárok na dávky státní sociální podpory.

Hrazení testu na COVID 19

V případě, kdy je zřejmé, že žadatel bude přijat do pobytového zařízení, ale pouze za podmínky negativního testu na COVID 19 a nemá možnost si test uhradit z vlastních prostředků, může v této souvislosti požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci - MOP. Test na COVID 19 se neproplácí v případě ubytoven.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad