Kácení nebezpečných dřevin v parku Bažantnice

10.11.2020

Polomy v BažantniciUpozornění na kácení, vývoz a úklid nebezpečných dřevin v Bažantnici v době od 11. listopadu - 5. prosince 2020.

 

 

 

Na základě ROZHODNUTÍ Odboru životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje číslo jednací KUKHK-20149/ZP/2020-8 je nařízeno kácení nebezpečných dřevin rostoucích na pozemcích parcelních čísel 210/4, 251/2 a 261 v katastrálním území Lázně Bělohrad. Tyto pozemky jsou součástí zvláště chráněného území - Přírodní památky Bělohradské bažantnice, která je v majetku společnosti Lázně Bělohrad a.s. Rizikové a směrové kácení stromů bude provádět odborná firma STROMBUCH s.r.o. Kácení označených dřevin, vyvezení dřevní hmoty a úklid pracovišť bude prováděno ve dnech 11. listopadu až 5. prosince 2020.

Žádáme proto návštěvníky Bělohradské bažantnice, aby dbali zvýšených bezpečnostních rizik, respektovali a nevstupovali za označené uzavírky cest v době prováděných prací.

Děkujeme za pochopení.

Lázně Bělohrad a.s.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad