Osamostatnění bankomatu České spořitelny, a.s. v budově čp. 287

3.11.2020

Bankomat České spořitelnyVážení spoluobčané města Lázně Bělohrad, aktuálně Vás chceme informovat o osamostatnění bankomatu České spořitelny, a.s. v budově čp. 287.

 

 

 

Po několika jednáních se zástupci České spořitelny, a.s. se nám podařilo, i za podmínky Radou města schváleného přispění na stavební práce v částce 61.500,- Kč + DPH 21%, zajistit pro naše občany zachování alespoň stávajícího bankomatu v prostorách "bývalé spořitelny".

Zachování bankomatu je možné pouze za předpokladu osamostatnění, tzn. zajištění samostatného vchodu pro obsluhu bankomatu. Plánovaný harmonogram předpokládá ukončení stavebních prací do 09.11.2020 včetně.

Město Lázně Bělohrad vystupuje v této stavební akci jako majitel objektu, s právě výše uvedeným příspěvkem. V nedávných dnech pan starosta podepsal Smlouvu o umístění a provozování bankomatu a věříme, že i nadále bude sloužit Vám, našim občanům.

Antonín Schánilec, místostarosta

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad