Cyklistické trasy

Zpět
1. DO NOVÉ PAKY A NA PECKU (38 km)
 Z náměstí vyjedete Lázeňskou ulicí k areálu Anenských slatinných lázní. Na křižovatce za lázněmi odbočíte vlevo a po silničce pojedete do Brtve. Osadou pokračujte vlevo po hlavní asfaltové komunikace kolem kapličky nahoru až do lesa. Dále lesní vrstevnicovou cestou okolo studánky, která vede pod Kamennou Hůrou (balvanové moře). Asi po 4 km se cesta stáčí vlevo dolů do Dolního Javoří (lidová architektura). Po asfaltové silničce na hlavní silnici, kde odbočíte vpravo a záhy vlevo na silničku, po které pojedete přes Uhlíře (zvonička) do Valdova. Zde odbočíte vpravo a pojedete do Nové Paky. Z kopce sjedete k nádraží. V zatáčce před vlakovým nádražím odbočte vpravo po značené cyklistické trase č. 4096. Kdo si chce prohlédnout známou novopackou Klenotnici s expozicí polodrahokamů a mediálních kreseb Suchardův dům nebo klášterní kostel, musí odbočit do centra města a na okruh se po prohlídkách vrátí. Doporučený okruh vede po již zmiňované cyklotrase č. 4096 přes Přibyslav (smírčí kříž), Radkyni (výhledy na Krkonoše) a Bělou do Pecky. Na křižovatce u kostela odbočíte vpravo na cyklistickou trasu č. 4137. Přes upravené náměstí vyjedete pod hrad (přístupná expozice), který proslavil slavný renesanční šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cyklotrasa č. 4137 vás povede přes Kal (barokní kovárna), dále údolím Bystřice kolem Kalského mlýna pod mohutným pravěkým hradištěm do Vidoně. Pokračovat budete přímým směrem na Červenou Třemešnou. Již před obcí najedete na zeleně značenou cyklotrasu č. 4134. V obci vpravo po zelené cyklotrase na Byšičky. Dále po červené pěší značce do Dolní Nové Vsi a podle říčky Javorky na bělohradské náměstí.

2. PŘES MILETÍN NA ZVIČINU (36,6km nebo 41km)
Z náměstí vyjedete Lázeňskou ulicí po cyklistické trase č. 4135. Za lázeňským parkem na rozc. u Nového Dvora se napojíte na zeleně značenou cyklotrasu č. 4134, která vás bezpečně dovede přes Byšičky (kostelík sv. Petra a Pavla Vyhlídka na Byšičkáchs křížovou cestou) a Červenou Třemešnou na rozcestí cykloturistických cest u Miletínku. Zde se napojíte na cyklotrasu č. 4137, po které pojedete do Miletína. Z rozcestí na okraji městečka odbočíte kolem zvonice na náměstí s ústřední sochou slavného rodáka Karla Jaromíra Erbena (v rodném domku je muzeum). Vrátíte se zpět a budete pokračovat po cyklotrase č. 4086. Projedete kolem romantických Miletínských lázní (pod středověkým hradištěm). Za Třebihoští vás čeká stoupání po kvalitní asfaltce na okraj obce Zvičina. Na samotný? vrchol Zvičiny (671 m n.m.) musíte odbočit vpravo. Na vrcholu najdete Raisovu turistickou chatu a kostelík. Za dobrého počasí vám budou odměnou nádherné výhledy především na Krkonoše. Po návratu do obce Zvičina projedete obcí a za ni odbočíte vlevo na polní cestu, po které vedou pěší turistické značky (červená a žlutá). Po krátkém úseku narazíte na silnici a odbočíte vlevo. Silnice vás dovede po necelém 1 km do lesíku, kde začnete klesat. POZOR! V lesíku odbočíte vpravo na lesní cestu, po které dojedete k samotě Podemládí. Za samotou se dáte vlevo a po místní komunikaci dojedete do Borku, kde si povšimněte kamenného Raisova pohovu. Po silnici se dejte vpravo a na další křižovatce vlevo až dojedete do údolí Bystřice. V údolí narazíte na cyklotrasu č. 4137 odbočte vpravo a proti proudu říčky pojedete pod mohutnými Valy, kde stávalo pravěké hradiště kolem Kalského mlýna do Kalu (barokní kovárna). Pokračujte po stejné cyklotrase až na křižovatku před Peckou. Pokud nebudete zajíždět do rekreačního letoviska s hradem Pecka, odbočíte vlevo a pokračujete po sinici do obce Vřesník. Zde nepřehlédněte žlutou pěší turistickou trasu, po které doporučujeme milovníkům terénních sjezdů dokončení okruhu přes Brtev do Lázní Bělohradu. Kdo nechce jet terénem, může pokračovat po silnici na křižovatku do Tetína, kde odbočí vpravo a po silnici 2. třídy dojede do Lázní Bělohradu.

3. DO KRAJE SLAVNÉHO KAMENEM (29,9 km)
Z náměstí vyjedete směrem na Hořice po cyklistické trase č. 4096. Po 2,5 km nezapomeňte odbočit do Šárovcovy Lhoty.Cyklistické trasy Na křižovatce za obcí odbočíte vlevo a po cyklotrase č. 4085 vystoupáte na okraj osady Libín, která leží na hřbetu Hořického chlumu nad Mezihořským údolím. Náš okruh pokračuje lesní silničkou stále po cyklotrase č. 4085 přes osadu Chloumky do Holovous (zámek, obora, pravěké hradiště, výzkumný ústav ovocnářský). Stále po stejné cyklotrase pokračujete přes Chodovice kolem památného kostela sv. Bartoloměje, Chlum a Hrachovec do Hořic – města kamenné krásy (Smetanovy sady, Přírodní sochařský park, sochařsko-kamenická škola, hořické trubičky). Značená cyklotrasa vede přes horní část náměstí dále Riegrovou třídou k domovu důchodců, kde je rozcestník cykloturistických tras. Zde je také dobré výchozí místo pro zájemce o hořické sochy. Po pěší červené značce lze silničkou vyjet na památný vrch Gothard, kde je proslavený hřbitovní portál, pískovcové sochy a na svahu Galerie plastik. Náš okruh pokračuje po cyklotrase č. 4086 do údolí Bystřice. Při jízdě údolím odbočíte za bývalým Obecním mlýnem první lesní širokou cestou vlevo (v případě, že odbočku minete, tak při výjezdu z lesa se napojíte na trasu č. 4135). Lesem dojedete k nádherně zachovalému koupališti na Dachovech. Od koupaliště na hlavní silnici, odbočíte vlevo a ocitnete se na cyklotrase č. 4135, po které budete pokračovat po trati závodu 300 zatáček Gustava Havla. Na křižovatce v ostré zatáčce lze odbočit k asi 500 m vzdálené vyhlídkové věži Eurotelu. Jinak stále po cyklotrase č. 4135 odbočte vpravo a přes Lukavec, Černín a Nový Dvůr zpět do Lázní Bělohradu.

4. ZA VÝHLEDY NA MLÁZOVICKÝ CHLUM (24,9 km)
Z náměstí vyjedete směrem na Jičín. Bezprostředně za městem u rybníka odbočíte po cyklistické trase č. 4096 do Lánů a Hřídelce, Hřídeleckde můžete navštívit geologicky a rozhledově zajímavou Horku. V Hřídelci (opravený kostel sv. Jiří) na křižovatce odbočte vlevo a po silnici do Chotče (kostel s náhrobky a tvrziště). Na hlavní silnici vpravo a záhy vlevo do Mlázovic (kostel, tvrziště, bývalé lázně). V Mlázovicích na náměstí narazíte na cyklotrasu č. 4085, po které dojedete do Konecchlumí (dominantní barokní kostel s křížovou cestou od Vladimíra Komárka, zbytky po tvrzi Viléma Konechlumského z Konecchlumí popraveného na Staroměstském náměstí r. 1621). Pod kostelem v Konecchlumí odbočte po asfaltové silničce vzhůru ke kostelu. Náš okruh odbočuje vlevo a záhy polní cestou vpravo nad kostel k pískovcové mohyle. Přejedete pěší červenou turistickou trasu a dáte se lesní cestou za mohylou po jižním svahu Mlázovického chlumu, která vás dovede do Vojic (první venkovský pomník M. Jana Husa, lomy na pískovec). Až přijedete v obci na asfaltovou silničku, dejte se po ní vlevo vzhůru. Pojedete serpentinou kolem házenkářského hřiště. V horní části obce (před kapličkou) protnete pěší zelenou značku a po široké cestě budete pokračovat do lesa. Široká lesní cesta odbočí vlevo a dovede vás na křižovatku pěších turistických tras pod Maxinec. Vy se vydáte širokou lesní cestou po modré pěší značce směr Mlázovice. V místě, kde modrá značka odbočuje prudce vlevo, se vám naskytne nádherný výhled na Mlázovice, Bradlec, Kumburk a Tábor. Vy opustíte modrou a budete pokračovat v klesání po široké lesní cestě (výhled na Krkonoše) až na okraj lesa a na silnici, kde u křižovatky na okraji Šárovcovy Lhoty (upravené nádraží, most se znaky obcí, kterými protéká řeka Javorka) narazíte na značené cyklotrasy. Zpět do Lázní Bělohradu vás dovede cyklotrasa č. 4096.


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad