naučná stezka K. V. Raise

Zpět
Naučná stezka vás provede Raisovým krajem, navštívíte jeho oblíbená místa. Poznáte, že se zde snoubí nádherné krajinné scenérie s historickými památkami i památkami lidové architektury. Stezka je také trochu návratem k přírodě a historii kraje, stejně jako uklidněním v dnešní rychlé době. Pojďte se tedy vydat po Raisových stopách.

Naučná stezka - Byšička Informační tabule umístěné na trase naučné stezky – malý okruh
1.
Památník K. V. Raise – v interiéru jsou umístěny památky, které připomínají slavného bělohradského rodáka. Konají se zde příležitostné přípravy. Start naučné stezky.
2. Rodný domek K. V. Raise – místo, kde stával rodný domek K. V. Raise. Dnes je zde umístěna pamětní deska.
3. Fričovo muzeum – pomník K. V. Raise – pomník se nachází v parku před Fričovým muzeem. Na nedalekém hřbitově je hrob Raisových rodičů.
4. Byšičky – oblíbené výletní místo. Poutní kostelík sv. Petra a Pavla s opravenou křížovou cestou. Pěkný výhled na bělohradskou kotlinu.
Naučná stezka - Fričovo muzeum5. Bažantnice – rozsáhlý přírodní park se sportovním areálem a tenisovými kurty.
6. Anenské slatinné lázně – vyhledávané slatinné lázně. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí.

Informační tabule umístěné na trase naučné stezky – trasa Lázně Bělohrad – Zvičina
7.
Pardoubek – přírodní koupaliště
8. Brtev – malebná obec na úpatí Hůry. Pěkná kaplička vlevo od naučné stezky.
9. Vřesník – ves připomínaná ve 14. století v souvislosti s těžbou stříbra. Na návsi pomník padlých ve světových válkách.Naučná stezka - Raisova kniha
10. Vřesník – návrší za obcí – místo s pěkným výhledem na celou jižní část Podzvičinska.
11. Bezník – v obci se nachází mnoho typických podkrkonošských rázovitých chalup. Zajímavá dřevěná zvonička.
12. Raisova kniha – oblíbené místo K. V. Raise, pěkný rozhled. Na kamenném sloupu je rozevřená kniha s vysekaným nápisem K. V. Rais.
13. Borek – Raisův pohov – typická podhorská obec. Na kamenné lavici rád slavný spisovatel odpočíval.
14. Zvičina – místo dalekého rozhledu. Na vrcholu stojí kostelík sv. Jana Nepomuského a turistická chata. Dnes je otevřena pouze o víkendech. Cíl naučné stezky.

Mapa Podzvíčinska Mapy Podzvíčinska:
Zvolte si velikost mapy: Popis naučné stezky Malý okruh
Naučná stezka začíná u Památníku K. V. Raise v zámeckém parku (1). Turisté, kteří se chtějí dozvědět o historii města a o zdejším Raisově působení víc, mají možnost si vyslechnout zajímavý výklad paní průvodkyně. Od památníku se vydáte na horní část náměstí k místu, kde stál Raisův rodný domek (2). Na konci náměstí přejdete most a odbočíte vpravo. Podle říčky Javorky, kde se nachází několik roubených stavení, půjdete k rozcestí turisticky značených cest, které je umístěno naproti lékárně. Dál k pomníku K. V. Raise, který je umístěn v parčíku před Fričovým muzeem (3). Zde můžete odbočit na hřbitov.Bažantnice U hřbitovní zídky nedaleko hlavního vchodu jsou pochováni Raisovi rodiče. Z Vojtíškovy ulice odbočíte doleva, opět přejdete Javorku a odbočíte vpravo na červenou značku. Po této značce budete pokračovat okolo Nového Dvora k poutnímu kostelíku na Byšičkách (4). Můžete si projít v nedávné době rekonstruovanou křížovou cestu. Dále po žluté turistické značce do přírodního parku Bažantnice (5). V parku půjdete nejdříve okolo Annamariánského pramene, který můžete ochutnat. Minete hraběnčino a Černé jezírko. Stále po žluté značce k areálu Anenských slatinných lázní (6) a Lázeňskou ulicí na bělohradské náměstí. Celkem ujdete 5,5 km.
Trasa Lázně Bělohrad – Zvičina
Lázeňská ulicePo žlutě značené turistické cestě Lázeňskou ulicí k areálu Anenských slatinných lázní (6). Po asfaltové silničce podle rybníku Pardoubek (7) do malebné vesničky Brtev (8). Z návrší nad obcí se otevírá první pohled na bělohradskou kotlinu a Hořický chlum. Stále po žluté značce vystoupáte do obce Vřesník (9). Na konci obce vás ohromí panorama nevídané krásy (10). Pod strání se vine podél Bystrého potoka silnička do Kalu. Na kopci přímo naproti nám stojí sloup s položenou knihou. Toto místo se jmenuje Raisova kniha. Trasa pokračuje po stráni, na níž je sjezdovka vedoucí k domkům zvaným „Na Lukách“. Na silničce stále po žluté značce směrem k obci Bezník. Na křižovatce pod obcí můžete odbočit do obce Bezník s typickými podkrkonošskými chalupami (11) a dál polní cestou k již zmiňované Raisově knize (12). Naučná stezka na křižovatce silnic pod obcí pokračuje vpravo do obce Borek. Zde si prohlédnete malou zvoničku, které dnes chybí zvon. Je tu též neméně zajímavý Raisův pohov (13). Po krátkém odpočinku je třeba vydat se dál, a to vlevo přes návrší na Podemladí. Na návrší se vám naskytne nejkrásnější pohled na Zvičinu. Pokračujete dál k osamocenému stavení, před kterým se nachází krásná památná lípa. Odtud se nám zdá, že Zvičina je velmi blízko, což není až tak úplně pravda. Ještě musíte po lesní cestě k silnici. Projdete obcí a cíl je dosažen (14). Odměnou za vynaložené úsilí je pohled do kraje – Krkonoše, Rýchory, Orlické hory a Novopacko. Zvičina byla vždy oblíbeným místem K. V. Raise. Napsal o ni: „Zvičino, Zvičino, ty horo vysoká, myslím si na tebe, co je dní do roka…“. Zde naučná stezka končí a vy máte několik možností, kam se dál vydat. Určitě Vám pomůže turistická mapa. Celkem ujdete 11 km, včetně odbočky na Raisovu knihu o 2 km více.
Bodové informační tabule umístěné mimo naučnou stezku
A.
Bystrý mlýn – bývalý mlýn na červené turistické značce u obce Kal na trase Zvičina – Pecka. Romantické místo v údolí Bystřice. Po požáru v roce 1995 tu je dnes postavena nová roubená chalupa
B. Valy – leží na zelené turistické značce mezi obcemi Kal a Vřesník. Vzácnou památkou hradiště je mohylové pohřebiště.Naučná stezka - zámecký park
C. Krkonošská vyhlídka – jedna z nejkrásnějších vyhlídek na celém Podzvičinsku. Leží na turisticky modře značené cestě z Lázní Bělohradu do Pecky. Je odtud nádherný výhled na celé panorama Krkonoš.
D. Pramenná oblast Javorky – informační tabule je umístěna v ohybu silnice na turisticky modře značené cestě.
Turisté absolvováním naučné stezky splní podmínky pro získání stříbrného turistického oblastního odznaku Podzvičinsko. Nutný opis první věty z informačních tabulí č. 1 až 14. Záznamníky lze zakoupit v cestovní kanceláři HOŠKA-TOUR.


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad