zajímavosti v okolí

Zpět
Bezník – nedaleko obce návrší s kamenným sloupem zvaným Raisova kniha, kouzelný výhled. Oblíbené místo K. V. Raise. V obci rázovité chalupy.

Bílá Třemešná – pobyt J. A. Komenského připomíná pomník a památník. Nedaleko přehrada z 1910 – 19.

Bílé Poličany – zámek, divadlo, anglický park s klasicistními a romantickými stavbami.

Borek – kamenná lavice, na které K. V. Rais rád odpočíval.

Čertovy hrady – skalní útvary a balvaniště svrchnokřídových kvádrových pískovců.

Dolní Javoří – malebná obec, rázovité chalupy.

Dvůr Králové – věnné město českých královen. Z hradeb zachovány Horní brána a Šindelářská věž, kostel sv. Jana Křtitele (ve věži byl „objeven“ 16.9.1817 Václavem Hankou Rukopis královédvorský), renesanční radnice, městské muzeum, ZOO Safari má rozlohu 72 ha a chová téměř 290 druhů a přes 1 800 kusů zvířat, galerie obrazů Z. Buriana.

Holovousy – zámek s parkem, slovanské hradiště. Výzkumný ústav ovocnářský, „holovouský malináč“.

Hořice – město kamenné krásy. Sochařská škola (1884), sochy ve Smetanových sadech, na vrchu Gothard (hřbitovní portál, Jan Žižka, sochařský park) i po městě, galerie plastik, městské muzeum, Masarykova věž samostatnosti, barokní kostel Narození P. Marie. Známá výroba hořických trubiček, závodní silniční okruh 300 zatáček.

Hostinné – renesanční radnice (sochy obrů), kostel Nejsvětější Trojice, renesanční děkanství, podloubí, bývalý barokní kostel sv. Františka (muzeum antického umění). Tradice výroby papíru.

Hřídelec – pozůstatek třetihorní sopky narušený lomem na čedič, naleziště aragonitu, kalcitu a natrolitu.

Chotěborky – kostel Nanebevzetí P. Marie, zvonice, hřbitovní brána, rodiště F. X. Duška.

Jaroměř – původně královské věnné město, kostel sv. Mikuláše (zachovány prvky lucemburské i vladislavské gotiky), zvonice, brána, kostel sv. Jakuba na předměstí, městské muzeum. Jeřice – barokní kostel sv. Máří Magdaleny, zvonice, barokní zámek, pohřebiště lidu lužické kultury.

Josefov – vojenská pevnost z let 1780 – 1807, přestupné podzemí pevnosti, empírský kostel Nanebevzetí P. Marie.

Konecchlumí – slovanské pohřebiště z 10. století, zbytky tvrze, kde sídlil Vilém Konecchlumský, popravený roku 1621 na Staroměstském náměstí (mohyla). Dominantní polohu má barokní kostel sv. Petra a Pavla z let 1728 – 29.

Kuks – barokní komplex vybudovaný F. A. Šporkem se sochami od M. B. Brauna, špitál, kostel Nejsv. Trojice, galerie plastik alegorií Ctností a Neřestí, barokní lékárna. Hubertovy slavnosti.

Betlém – areál barokních soch v přírodě vybudovaný hrabětem F. A. Šporkem v letech 1726 – 34.

Lanžov – kostel sv. Bartoloměje se zachovalými románskými prvky.

Lázně Bělohrad – rodiště spisovatele K. V. Raise (památník a pomník), Fričovo muzeum, kostel Všech svatých. Místo rekreace a odpočinku, malebné okolí, přírodní park Bažantnice. Začátek naučné stezky „Po stopách K. V. Raise“. Působiště národopisného souboru Hořeňák. Každoročně se zde v červnu konají národopisné slavnosti písní a tanců.

Anenské slatinné lázně – vyhledáváte slatinné lázně, léčí se zde nemoci pohybového ústrojí. Veřejnosti k dispozici krytý bazén a minigolf.

Byšičky – poutní kostelík sv. Petra a Pavla, hrob skladatele K. Moora a spisovatelky L. Mašínové. K místu se váže balada Svatební košile z Kytice od K. J. Erbena. Obnovená křížová cesta. Výhled na Bělohradskou kotlinu.

Levín – zbytky z gotického hradu založeného ve 13. století, valy, příkopy, naleziště achátů.

Libín – první pomník A. Jiráskovi, bývalý Gregorův hostinec, kde byl v letech 1916 – 18 ukryt archiv T. G. Masaryka.

Miletín – zachovalá sklepení připomínající knížecí hrad a komendu řádu něm. rytířů, kostel Zvěstování P. Marie, zvonice, rodiště básníka K. J. Erbena (rodný domek, pomník). Známe pečivo miletínské modlitbičky.

Nová Paka – Klenotnice drahých kamenů. Kostel sv. Mikuláše, paulánský klášter s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, řeckokatolický kostelík převezený z Podkarpatské Rusi, Suchardův dům (muzeum), motoristický areál Štikovská rokle.

Ostroměř – slovanské hradiště, muzeum rodáků – spisovatele Eduarda Štorcha a režiséra Karla Zemana.

Pecka – malebné městečko pod romantickým hradem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (expozice Kryštofa Haranta, historie hradu, kuchyně, národopis), kostel sv. Bartoloměje. Nový rekreační areál s koupalištěm a kempem.

Valy – rozsáhlé pravěké hradiště v blízkosti obce Kal (lužická kultura a slovanské osídlení z 9. století).

Velichovky – slatinné lázně (pohybové ústrojí), park, renesanční kostel Proměnění Páně, zámeček.

Vojice – obec spojená s Podhorním Újezdem, těžba pískovce, první pomník Jana Husa na českém venkově.

Zvičina (671 m) – nejvyšší vrchol oblasti. Kostel sv. Jana Nepomuského, turistická Raisova chata, Dračí studánka. Lyžařské vleky, paragliding, rozhled na Krkonoše.

Žíreč – zámek, původně jezuitská rezidence, barokní kostel sv. Anny, kaple sv. Odilona a Nejsv. Trojice, sochy.


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad