Vycházky do okolí

Zpět
1. KE KOSTELÍKU SV. PETRA A PAVLA NA BYŠIČKY (5 km)

Od rozc. turistických značených tras na rohu náměstí K.V.Raise naproti lékárně půjdete po červené značce směr Byšičky. Projdete kolem Mariánského sloupu a sochy sv. Jana Nepomuckého, dále po proudu Javorky po Jiráskově nábřeží. Červená značka vás povede po asfaltové místní komunikaci k Novému dvoru. Odtud vystoupáte ke kostelíku sv. Petra a Pavla na návrší Byšičky (2,5 km). Na úpatí narazíte na nově opravenou křížovou cestu. Jednotlivá zastavení namaloval bělohradský výtvarník František Koubek. Křížová cesta byla vysvěcena na Velký pátek roku 2002. Původní křížovou cestu zřídil poustevník Augustin Hoření, který žil v poustevně u kostelíku v letech 1851 - 80. Poustevníkovi lidé říkali Augustýnek a prý byl poslední poustevník v Čechách. Samotný kostelík byl původně románský z 13. století. Z nejstarší stavby se zachovala apsida na východní straně. Po gotických a barokních úpravách dostal dnešní podobu v roce 1854, kdy jej nechal opravit Alfons Aichelburg, tehdejší majitel bělohradského panství. Dnes je kolem hřbitov, kde ze známých osobností odpočívá hudební skladatel a dirigent Karel Moor a spisovatelka dr. Leontýna Mašínová. K tomuto výletnímu místu se váže děj balady K.J.Erbena Svatební košile z básnické sbírky Kytice. Od kostelíku bývá pěkný rozhled především západním směrem. Za městem Lázně Bělohrad a za Mlázovickým chlumem můžete uvidět známé vrchy Českého ráje. Od jihu rozeklaný Veliš, kde stával středověky hrad, dále Zebín s kapličkou, Tábor nad Lomnicí nad Popelkou s bývalou rozhlednou, Bradlec a Kumburk, kde stávaly středověké hrady. Východním směrem je vidět Zvičina, ústřední vrchol Podzvičinska, který se však z Byšiček nezdá být tak výrazným kopcem. Po odpočinku v altánku půjdete zpět do Lázní Bělohradu po žluté turistické značce. Minete první zastavení křížové cesty Byšičky - kostelík sv. Petra a Pavlaa od rozcestníku budete pokračovat po udržované cestě po okraji stráně k lesu. Stráň i les jsou známé výskytem mnoha chráněných rostlin. Po žluté značce sejdete lesem k potoku a společně s modrou značkou kolem rybníka polní cestou k Bažantnici. Přejdete asfaltku a projdete parkem. Park Bažantnice má upravené vycházkové cestičky a romantická zákoutí. Po pravé straně minete Annamariánský pramen s altánkem, dále kolem půvabných jezírek, která vznikla vytěžením rašeliny užívané dříve v místních lázních. Ve středu Bažantnice minete přírodní amfiteátr (pořádají se zde národopisné slavnosti), tenisové kurty s možností pronajmutí a k dalšímu odpočinku vás pozve altánek s obnoveným vrtem. Od lázeňského komplexu dojdete na náměstí lázeňskou ulicí. I když se jedná o velice krásnou vycházku, nevyhnete se úseku po asfaltové silničce.

2. K ALTÁNKU NA NEBESÍCH A DO BRTVE (4,5 – 5 km)
Vycházku začnete opět od rozcestí značených tras na rohu náměstí K.V.Raise, kterým projdete po modré a žluté turistické značce (směr Horní Nová Ves).Horní Nová Ves Za informačním střediskem (na domku je dnes umístěna pamětní deska připomínající pamětní domek spisovatele K.V.Raise) odbočíte vpravo a přejdete říčku Javorku u sochy sv. Jana Nepomuckého. Zde si též všimněte roubených chalup podkrkonošského typu. Značky vás dál povedou proti proudu Javorky. Pro výstup k vyhlídce Na nebesích nedoporučejeme odbočit po modré značce, ale vpravo odbočíte až na další odbočce (u autoopravny pana Materny). Alejí jabloní dojdete opět na modrou značku a po ní vystoupíte k lesu, kde si můžete odpočinout u altánku na vyhlídce Na nebesích (2 km). Je zde malebný výhled na celé městečko Lázně Bělohrad a hřbety Hořického i Mlázovického chlumu, které od sebe odděluje Mezihořské údolí, kde se skrývá pomník Aloise Jiráska, s říčkou Javorkou. Na Mlázovickém chlumu se dá rozpoznat i nejvyšší vrch Maxinec s nadmořskou výškou 450 m. Od vyhlídky si pro další cestu do Brtve můžete vybrat ze dvou možností. Buď se vrátit po modré značce n okraj ovocného sadu, odbočit vlevo a cestou mezi ploty dojít do vsi na místní asfaltovou komunikaci a po ní vpravo dolů. Nebo půjdete po modré značce na opačnou stranu na křižovatku (na okraji lesa) se širokou zpevněnou cestou. Po té se dáte vpravo a lesem budete klesat do Brtve. Ves dostala název podle špalkovým včelích úlů – brtí. V brtvi žil i vynikající houslař – samouk František Kolář. O něm napsal K.V.Rais povídku Nermuť. Cestou vsí uvidíte pěkná roubená stavení. Za kapličkou dojdete na žlutou turistickou značku, která vede ze Zvičiny. Po ní se dáte vpravo a po silničce dorazíte zpět do Lázní Bělohradu ke komplexu Anenských slatinných lázní. Pokračujte Lázeňskou ulicí na náměstí.

3. K ALTÁNKU NA NEBESÍCH A DO DOLNÍHO JAVOŘÍ (10,5 km)
Cesta k vyhlídce Na Nebesích (2 km) je popsána již ve vycházce č. 2. Od vyhlídky půjdete po modré turistické značce a na okraji lesa odbočíte vlevo po široké cestě. Vrstevnicovou cestou projdete u bývalé hájovny kolem upravené studánky a dorazíte na okraj přírodní rezervace Kamenná Hůra. Tvoří ji kamenné moře slepenců, které se ve středověku používaly pro výrobu mlýnských kamenů. Les je zde tvořen nádhernými buky. Pokračovat budete stále po široké zpevněné lesní cestě, ketrá v závěru klesne do půvabné vesničky Dolní Javoří (5,5 km). Jádro obce je navrženo na památkovou zónu. Dolní Javoří tvoří jedinečný celek lidové architektury z 19. století. JavoříVšimněte si zachovalých roubených chalup a sochy sv. Jana Nepomuckého. Z obce půjdete po asfaltové silničce až k mostu přes říčku Javorku. Před mostem odbočíte vlevo (asi 300 m musíte buď vpravo nebo vlevo obejít pole) a po proudu říčky romantickým údolím již po lesní cestě dorazíte do Horní Nové Vsi. Za mostem u rozcestníku turistických cest stojí socha sv. Jana Nepomuckého od Ferdinanda Kofránka z roku 1826. Na domě č. 68 je pamětní deska astronoma prof. RNDr. Emila Buchara. Zpět do Lázní Bělohradu vás dovede žlutá značka.

4. DO HORNÍ NOVÉ VSI (6 km)
Na poslední neméně hezkou vycházku vyjdete opět od rozcestí turisticky značených cest na náměstí. Projdete náměstím k městskému informačnímu středisku. Na konci náměstí se dáte vlevo do ulice Karla Moora. Na křižovatce za kamenorytectví Vojtěcha Záveského odbočíte vpravo do Štefanikovi ulice. Stále rovně podle podniku Lemex ke kravínu. Dále půjdete mezi kravínem a chovem pštrosů ke strážnímu domku u železniční trati.Horní Nová Ves - hříště Podél tratě stále přímým směrem za pěkných výhledů vpravo na Kamennou Hůru a vlevo na obce Lány a Hřídelec s čedičovým vrchem Horka k vodojemu v Horní Nové Vsi. Cestou vlevo minete upravený hřbitov. U železniční zastávky (3 km) se dáte vpravo po modré značce na křižovatku turisticky značených cest v Horní Nové Vsi. Tak jako při vycházce č. 3 pokračujte po žluté značce podél toku říčky Javorky vpravo do L. Bělohradu. Ale pozor! Asi po 1 km (v místech, kdy se cesta přiblíži k silnici) u turistické ubytovny Jiskra opustíte žlutou značku, přejdete most a po chodníku budete pokračovat vlevo na náměstí v Lázních Bělohradě. Nejdříve minete mapu republiky vytesanou na kameni ve čtyřicátých letech. Projdete parčíkem s novou lípou tisíciletí a pod benzínovou pumpou si na jednom z domků všimněte pamětní desky, která patří plk. Bohumilu Liškovi. Plk. Liška byl hrdinou 2. světové války – pilot 311. čs. Perutě RAF.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad