Sběrný dvůr

Zpět

Prostřední Nová Ves (zobrazit na mapě)

Název zařízení:
Sběrný dvůr města Lázně Bělohrad

Provozovatel:
Město Lázně Bělohrad, IČ: 00271730
Technické služby města Lázně Bělohrad - organizační složka
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad
kontakt: 493 034 790, odpady@lazne-belohrad.cz

Jiří Hátle,vedoucí technických služeb
kontakt: 730 514 357, hatle@lazne-belohrad.cz

Správce sběrného dvora:

Milan Šubr
kontakt: +420 604 600 882

Provozní doba:

 

          středa 9:00 – 11:30 12:30 – 17:00
sobota 8:00 – 14:00  

Ve stanovené době lze na SD odkládat:

 • velkoobjemový odpad: lina, nábytek, matrace...
 • biologický odpad: tráva, listí...
 • elektrozařízení: pračky, lednice, TV, počítače, drobné elektro, svítidla...
 • tříděný odpad: plasty, sklo, papír, nápojové kartony, železo, textil...
 • nebezpečný odpad: vybírá se třetí středu v měsících dubnu, červenci a říjnu

 

Před odložením odpadů obsluha SD zaznamená potřebné údaje k identifikaci původce odpadu:

 1. Občan přihlášený na území obce
  • datum a čas příjezdu na SD
  • příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště
  • druh odpadu a jeho množství
  • podpis původce odpadu
 2. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
  • číslo stvrzenky o zaplacení poplatku
  • datum a čas příjezdu na SD
  • příjmení, jméno
  • druh odpadu a jeho množství
  • podpis původce odpadu


BEZ OBČANSKÉHO PRŮKAZU, PRŮKAZU CIZINCE, DOKLADU O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO  POPLATKU, NENÍ MOŽNÉ ODPAD PŘEVZÍT!


Občané s přihlášeným pobytem, majitelé stavby určené k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů na území obce Lázně Bělohrad a jeho přilehlých částech, odkládají odpad bezplatně po splnění výše uvedených podmínek.
 

Dokumenty


1.9.2020 | obecné | odpadové hospodářství

Provozní řád sběrného dvora

Provozní řád sběrného dvora města Lázní BělohraduMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad