Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
14.8.2020 | obecné | úřední deska

VV - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - ul. Zámecká

VV - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - ul. Zámecká

Stáhnout dokument

10.8.2020 | obecné | úřední deska

VV -Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu "Horní Nová Ves bezbariérová trasa - chodník" od 17.08.2020 - 31.10.2020

VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu "Horní Nová Ves bezbariérová trasa - chodník" od 17.08.2020 - 31.10.2020

Stáhnout dokument

7.8.2020 | obecné | úřední deska

Záměr prodeje automobilu - Avia 31T N

Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji nákladní automobil značky Avia, který bude prodán nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídková cena stanovená na základě znaleckého posudku činní 52 700,- Kč včetně DPH. Nabídky lze podávat do 17. 8. 2020 do 13:00 na podatelnu městského úřadu.

Stáhnout dokument

7.8.2020 | obecné | úřední deska

Záměr prodeje automobilu - Škoda Pickup N5

Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji nákladní automobil značky Škoda, který bude prodán nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídková cena stanovená na základě znaleckého posudku činní 13 100,- Kč včetně DPH. Nabídky lze podávat do 17. 8. 2020 do 13:00 na podatelnu městského úřadu.

Stáhnout dokument

5.8.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

3.8.2020 | vyhlášky | úřední deska

VV Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení ul. K. Moora v Lázních Bělohradě

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení ul. K. Moora v Lázních Bělohradě.

Stáhnout dokument

31.7.2020 | obecné | úřední deska

Výběrové řízení - Sociální pracovník/pracovnice městského úřadu Lázně Bělohrad

Tajemník Městského úřadu Lázně Bělohrad vyhlašuje v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“), výběrové řízení č. 5/2020 na obsazení pracovního místa SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LÁZNĚ BĚLOHRAD. Přihlášky lze podávat do 31. srpna 2020 do 11:00 hod. na podatelnu MěÚ. Stáhnout dokument

28.7.2020 | vyhlášky | úřední deska

Dražební vyhláška - 147 EXD 18/20-1

Soudní exektutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph. D. vydává tuto dražební vyhlášku nemovitých věcí.

Stáhnout dokument

28.7.2020 | vyhlášky | úřední deska

VV Opatření obecné povahy - MZČR - kalamitní poškození lesních porostů

Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Stáhnout dokument

27.7.2020 | obecné | poskytování informací

Elektronický systém spisové služby Městského úřadu Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací o elektronickém systému spisové služby Městského úřadu Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

27.7.2020 | vyhlášky | úřední deska

Dražební vyhláška - 147 EXD 18/20-2

Soudní exektutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph. D. vydává tuto dražební vyhlášku nemovitých věcí.

Stáhnout dokument

24.7.2020 | obecné | úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Stáhnout dokument

22.7.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 2/2020/ID/ZM

Smlouva č. 2/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

1.1.2020 | obecné | technické služby

Ceník výlepu plakátů

Ceník výlepu plakátů je platný od 1. 1. 2020.

Stáhnout dokument

17.7.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 1/2020/ID/ZM

Smlouva č. 1/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

1.12.2014 | nařízení | rada města

Nařízení města Lázně Bělohrad č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 31. října 2014 usnesením č. 55/1329/2014/RM usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a ů 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Stáhnout dokument

15.7.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2020/ID/ZM

Smlouva č. 3/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

7.7.2020 | obecné | úřední deska

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu

Stáhnout dokument

29.6.2020 | obecné | starosta

Hodnocení volebního období 2014 – 2018

Volební období 2014 až 2018 lze z řady pohledů hodnotit pro město Lázně Bělohrad velice pozitivně. Oproti minulým obdobím se výrazně zvýšily příjmy i výdaje města, což nejlépe vystihuje rozbor příjmů a výdajů v absolutních číslech a v podobě grafů v příloze.

Stáhnout dokument

29.6.2020 | obecné | starosta

Hodnocení roku 2019

Vážení spoluobčané, jako každoročně se na začátku roku pokusím zhodnotit rok předcházející, tedy rok 2019.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad