Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
12.4.2021 | obecné | úřední deska

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 21. dubna 2021 proběhne ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Odpad bude od občanů odebírán jen v originálním obalu s označením nebezpečnosti.

Stáhnout dokument

12.4.2021 | obecné | úřední deska

Veřejné zasedání zastupitelstva

Město Lázně Bělohrad zve všechny své občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná 21. dubna 2021 od 17.00 hod. v aule ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad  

Stáhnout dokument

8.4.2021 | obecné | úřední deska

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů

Stáhnout dokument

10.12.2014 | obecné | rada města

Jednací řád rady města

Rada města Lázně Bělohrad se usnesla v souladu s § 101 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na tomto svém jednacím řádu.

Stáhnout dokument

6.4.2021 | obecné | úřední deska

VV - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

VV - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Stáhnout dokument

1.4.2021 | obecné | úřední deska

Vyhlášení nálezu - mobilní telefon

V souladu s ust. § 1053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje město Lázně Bělohrad nalezený předmět odevzdaný úřadu dne 31.03.2021 - mobilní telefon.

Stáhnout dokument

31.3.2021 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2021

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2021 - 2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Stáhnout dokument

30.3.2021 | obecné | úřední deska

Veřejná vyhláška NÁVRHU ZADÁNÍ ÚTEMNÍHO PLÁNU CHOTEČ

Veřejná vyhláška NÁVRHU ZADÁNÍ ÚTEMNÍHO PLÁNU CHOTEČ

Stáhnout dokument

26.3.2021 | obecné | úřední deska

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Stáhnout dokument

25.3.2021 | obecné | úřední deska

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Rada města Lázně Bělohrad v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vše v platném znění, vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Stáhnout dokument

12.3.2021 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, která je účinná od 12. 3. 2021 a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020.

Stáhnout dokument

11.3.2021 | obecné | úřední deska

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Lázně Bělohrad – rozpočty, rozpočtová opatření

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Lázně Bělohrad - rozpočty, rozpočtová opatření

Stáhnout dokument

11.3.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

11.3.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

5.3.2021 | obecné | poskytování informací

Vzdělání a platové zařazení pracovnic stavebního úřadu

Žádost o poskytnutí informace o vzdělání a platovém zařazení pracovnic stavebního úřadu Městského úřadu Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

8.4.2021 | obecné | matrika

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

Doporučení pro obce k realizaci krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

Stáhnout dokument

23.2.2021 | obecné | místostarosta

Zpráva o nákladech investičních akcí města Lázně Bělohrad - Ucelený sumář roku 2020

Náklady na investice a opravy, včetně projektových dokumentací (PD), vynaloženými v roce 2020.

Stáhnout dokument

15.2.2021 | obecné | starosta

Hodnocení roku 2020

Vážení spoluobčané, už více než 20 let každoročně hodnotím uplynulý rok z pohledu města Lázně Bělohrad. Zabývám se investičními a kulturními akcemi, hospodařením města atd. Hodnocení roku 2020 je ale úplně jiné než hodnocení roků předchozích.

Stáhnout dokument

12.2.2021 | obecné | zastupitelstvo

Program rozvoje města Lázně Bělohrad

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesením č. 16/15/2020/ZM.

Stáhnout dokument

11.2.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 16/2020

Rozpočtové opatření č. 16/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad