Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
15.6.2011 | formuláře | hřbitovy, hrobová místa

Žádost o koupi hrobového zařízení

Formulář žádosti o koupi hrobového místa. Žádost si vytiskněte a vyplněnou žádost doručte Městskému úřadu v Lázních Bělohradě do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s heslem: prodej hrobového zařízení

Stáhnout dokument

9.3.2011 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.3/2011

Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasednání zastupitelstva města č. 3/2011/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 9.3.2011 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand Anenských slatinných lázní.

Stáhnout dokument

15.12.2010 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.2/2010

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstav města Lázně Bělohrad č.2/2010

Stáhnout dokument

1.1.2011 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zprávu předkládá Městský úřad Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

31.1.2011 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informaci ze dne 25. 1. 2011

Žádost o informaci, zda je stavba obchvatu součástí platného územního plánu města a je v něm označena jako stavba veřejně prospěšná.

Stáhnout dokument

25.1.2011 | obecné | poskytování informací

Žádost o investiční plány města pro rok 2011

Žádost o zaslání investičních plánů města Lázní Bělohradu pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Stáhnout dokument

8.11.2010 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání ZM č.1/2010

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad č.1/2010.

Stáhnout dokument

16.12.2010 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2011


10.11.2010 | obecné | starosta

Hodnocení volebního období 2006 - 2010

Komunálními volbami ve dnech 15. a 16. října skončilo volební období pro zastupitelstvo města. Jak hodnotí toto čtyřleté období jsme se zeptali starosty města ing. Pavla Šubra, pro něhož se jednalo již o třetí volební období v čele města.

Stáhnout dokument

28.9.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení ZM č.20 z 4.11.2009


9.6.2010 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení ZM č.23 z 9.6.2010


10.3.2010 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení ZM č.22 z 10.3.2010


16.12.2009 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města pro rok 2010


20.5.2010 | obecné | městské kulturní středisko

Slavnosti písní a tanců - program

Program 36. ročníku mezinárodního folklórního festivalu Slavnosti písní a tanců "Pod Zvičinou"

Stáhnout dokument

18.5.2010 | obecné | městské kulturní středisko

Bělohradské kulturní léto 2010

Kulturní akce, pořádané Městským kulturním střediskem v roce 2010. Podrobnější informace o kulturních pořadech naleznete průbežně v kalendáři akcí.Stáhnout dokument

10.2.2010 | obecné | městské kulturní středisko

Program kulturních akcí 2010

Stáhněte si kulturní program městského kulturního střediska pro rok 2010. Kulturní akce budou ještě přibývat, pro bližší informace o blízkých kulturních pořadech navštivte kategorii kalendář akcí.

Stáhnout dokument

24.9.2008 | obecné | zastupitelstvo

Příručka pro případ ohrožení


25.9.2002 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Řád pohřebišť

Řád veřejných pohřebišť schválený usnesením zastupitelstva města č.24/2002  dne 25. září 2002  jako  Opatření č.  1 / 2002 v souladu s ustanovením § 84, odst. 4 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Stáhnout dokument

28.6.2008 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejné prostranství

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad  schvaluje a vydává dne 11. června 2008 základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Stáhnout dokument

9.9.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 19 z 9. 9. 2009
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad