Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
16.12.2010 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Stáhnout dokument

16.12.2010 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2011


10.11.2010 | obecné | starosta

Hodnocení volebního období 2006 - 2010

Komunálními volbami ve dnech 15. a 16. října skončilo volební období pro zastupitelstvo města. Jak hodnotí toto čtyřleté období jsme se zeptali starosty města ing. Pavla Šubra, pro něhož se jednalo již o třetí volební období v čele města.

Stáhnout dokument

28.9.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení ZM č.20 z 4.11.2009


9.6.2010 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení ZM č.23 z 9.6.2010


10.3.2010 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení ZM č.22 z 10.3.2010


16.12.2009 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města pro rok 2010


20.5.2010 | obecné | městské kulturní středisko

Slavnosti písní a tanců - program

Program 36. ročníku mezinárodního folklórního festivalu Slavnosti písní a tanců "Pod Zvičinou"

Stáhnout dokument

18.5.2010 | obecné | městské kulturní středisko

Bělohradské kulturní léto 2010

Kulturní akce, pořádané Městským kulturním střediskem v roce 2010. Podrobnější informace o kulturních pořadech naleznete průbežně v kalendáři akcí.Stáhnout dokument

12.3.2010 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - zrušení vyhlášky č. 1/2000, o tvorbě a použití, fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 -zrušení vyhlášky č. 1/2000, o tvorbě a použití,,Fondu rozvoje bydlení"

Stáhnout dokument

10.2.2010 | obecné | městské kulturní středisko

Program kulturních akcí 2010

Stáhněte si kulturní program městského kulturního střediska pro rok 2010. Kulturní akce budou ještě přibývat, pro bližší informace o blízkých kulturních pořadech navštivte kategorii kalendář akcí.

Stáhnout dokument

24.9.2008 | obecné | zastupitelstvo

Příručka pro případ ohrožení


25.9.2002 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Řád pohřebišť

Řád veřejných pohřebišť schválený usnesením zastupitelstva města č.24/2002  dne 25. září 2002  jako  Opatření č.  1 / 2002 v souladu s ustanovením § 84, odst. 4 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Stáhnout dokument

9.10.2008 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky za komunální odpad

Obecně závazná vyhláškč. 2/2008 ,o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad  schvaluje a vydává dne 10. září 2008 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Stáhnout dokument

28.6.2008 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejné prostranství

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad  schvaluje a vydává dne 11. června 2008 základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Stáhnout dokument

8.12.2005 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, Požární řád

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 23. listopadu 2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Stáhnout dokument

24.10.2005 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad  se na svém zasedání dne 7. září 2005 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Stáhnout dokument

24.10.2005 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém jednání dne 7. září 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích

Stáhnout dokument

30.6.2004 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o tvorbě a použití fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém jednání dne 14. června 2004 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška města Lázně Bělohrad č. 1/2000, o tvorbě a použití „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“

Stáhnout dokument

30.10.2002 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad