Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za KO - ukončení vlastnictví

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu ukončení vlastnictví nemovitosti.

Stáhnout dokument

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za KO - odstěhování

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu odstěhování poplatníka.

Stáhnout dokument

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za KO - úmrtí

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu úmrtí poplatníka

Stáhnout dokument

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad

Žádost o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Stáhnout dokument

30.10.2016 | obecné | odpadové hospodářství

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství města Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

22.1.2019 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2019

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2019, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2019 - 2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Lázně Bělohrad na roky 2018 - 2024.

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Střednědobý výhled rozpočtu LM 2020 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu Lázeňského mikroregionu na rok 2020 až 2024.

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 2/2018 - LM

Rozpočtové opatření č. 2/2018 - Lázeňského mikroregionu

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočet města na rok 2019

Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2019

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočet - Lázeňský mikroregion na rok 2019

Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2019.

Stáhnout dokument

14.12.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 11/2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

1.3.2018 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Stáhnout dokument

24.10.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 10/2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

18.10.2018 | obecné | poskytování informací

Vydání souhlasu s užíváním stavby

Žádost o poskytnutí informace, zda stavební úřad Městského úřadu Lázně Bělohrad vydal souhlas s užíváním stavby, případně části stavby na pozemku p. č. 233/9, k. ú. Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | životní prostředí

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | životní prostředí

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | stavební úřad

Ohlášení dokončení stavby

podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | stavební úřad

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

podle ustanovení § 31a odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo § 14a odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad