Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
18.10.2021 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 3/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Stáhnout dokument

18.10.2021 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Stáhnout dokument

11.10.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 10/2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

11.10.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 9/2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

26.9.2023 | obecné | sport

Provozní doba a ceník tenisové haly Ing. Jiřího Kučery

Provozní doba a ceník tenisové haly Ing. Jiřího Kučery s účinností od 1. 11. 2023.

Stáhnout dokument

27.9.2021 | obecné | sport

Provozní řád tenisové haly Ing. Jiřího Kučery

Tento provozní řád je závazný pro každého návštěvníka tenisové haly. Návštěvníkem se pro účely tohoto provozní řádu rozumí již každá osoba, která provede rezervaci termínu dle tohoto provozního řádu.

Stáhnout dokument

7.9.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 8/2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

26.8.2021 | obecné | rada města

Pravidla pro užívání znaku města

Rada města Lázně Bělohrad vydává tato pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

1.9.2021 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Ceník hrobnických prací a služeb pro veřejná pohřebiště města Lázně Bělohrad

Tento ceník byl schválen Radou města Lázně Bělohrad dne 23. července 2021 usnesením č. 53/28/2021/RM.

Stáhnout dokument

1.9.2021 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Řád veřejného pohřebiště

Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 23. července 2021 usnesením č. 53/27/2021/RM usnesla vydat na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j.: KUKHK-25241/RG/2021 ze dne 16. července 2021 tento Řád veřejných pohřebišť.Stáhnout dokument

11.8.2021 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 4/2021/ID/ZM

Smlouva č. 4/2021/ID/ZM

Stáhnout dokument

11.8.2021 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2021/ID/ZM

Smlouva č. 3/2021/ID/ZM

Stáhnout dokument

11.8.2021 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 2/2021/ID/ZM

Smlouva č. 2/2021/ID/ZM

Stáhnout dokument

11.8.2021 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 1/2021/ID/ZM

Smlouva č. 1/2021/ID/ZM

Stáhnout dokument

9.8.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 7/2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

23.7.2021 | obecné | poskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 28. 6. 2021

Žádost o poskytnutí kopií výkresů, souvisejících s novostavbou rodinného domu, jejích změn a dalších stavebních činností na pozemku p. č. 233/9 v k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

23.7.2021 | obecné | poskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 3. 5. 2021

Žádost o poskytnutí dokumentů, souvisejících s řízeními, které vedl stavební úřad ve věci novostavby rodinného domu, jejích změn a dalších stavebních činností na pozemku p. č. 233/9 v k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad, s odkazem na čj. LB-1175/2021-SZU-AZ.

Stáhnout dokument

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zařízení staveniště, lešení, kontejnery, skládky materiálu nebo paliva

Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stavební práce

Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena c) resp. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stánky, prodejní zařízení

Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad