Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
16.3.2012 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informaci ze dne 12.03.2012

Žádost o poskytnutí informací, zda v průběhu roku 1010 a 2011 podávalo o.s. Pekaři – severovýchod a o.s. Akát připomínky či návrhy k územnímu plánu a jednotlivým stavebním řízením a zda tato sdružení žádala o účastenství v jiných než územních a stavebních řízeních.

Stáhnout dokument

2.3.2012 | obecné | poskytování informací

Zadávání veřejných zakázek v letech 2009, 2010 a 2011

Žádost o poskytnutí informací v členění dotazníku, který slouží pro provedení výzkumu trhu v oblasti poradenství zadávání veřejných zakázek.

Stáhnout dokument

31.12.2018 | obecné | knihovna

Pravidla pro využívání internetu a výpočetní techniky

Pravidla pro využívání internetu a výpočetní techniky v městské knihovně Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

31.12.2018 | obecné | knihovna

Sazebník poplatků, služeb a náhrad

Sazebník poplatků, placených a bezplatných služeb městské knihovny.

Stáhnout dokument

31.12.2018 | obecné | knihovna

Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Lázních Bělohradě, schválenou zastupitelstvem města ze dne 6.12.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydáváme tento knihovní řád, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

Stáhnout dokument

1.2.2012 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zprávu předkládá Městský úřad Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

26.1.2012 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2012

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Stáhnout dokument

9.1.2012 | obecné | poskytování informací

Investice, spojené s bezbariérovostí

Žádost o informaci, zda město plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti

Stáhnout dokument

9.1.2012 | obecné | poskytování informací

Investice, spojené s bezbariérovostí

Žádost o informaci, zda město plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti

Stáhnout dokument

1.1.2009 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Stáhnout dokument

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č.9/2011

Obecně závazná vyhláška č.9/2011, o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Stáhnout dokument

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č.7/2011

Obecně závazná vyhláška č.7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Stáhnout dokument

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č.6/2011

6 - Obecně závazná vyhláška č.6/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Stáhnout dokument

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č.5/2011

Obecně závazná vyhláška č.5/2011, o místním poplatku ze psů

Stáhnout dokument

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.

Stáhnout dokument

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Stáhnout dokument

23.11.2011 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2012

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2012

Stáhnout dokument

14.12.2011 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.7/2011

Výpis usnesení ze zasednání zastupitelstva města č. 7/2011/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 14.12.2011 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

9.11.2011 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.6/2011

Výpis usnesení ze zasednání zastupitelstva města č. 6/2011/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 9.11.2011 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

15.12.2011 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2012
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad