Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočet města na rok 2019

Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2019

Stáhnout dokument

15.1.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočet - Lázeňský mikroregion na rok 2019

Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2019.

Stáhnout dokument

14.12.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 11/2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

1.3.2018 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Stáhnout dokument

24.10.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 10/2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

18.10.2018 | obecné | poskytování informací

Vydání souhlasu s užíváním stavby

Žádost o poskytnutí informace, zda stavební úřad Městského úřadu Lázně Bělohrad vydal souhlas s užíváním stavby, případně části stavby na pozemku p. č. 233/9, k. ú. Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | životní prostředí

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | životní prostředí

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | stavební úřad

Ohlášení dokončení stavby

podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | stavební úřad

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

podle ustanovení § 31a odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo § 14a odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

21.9.2018 | obecné | starosta

Hondocení hospodaření 2007 - 2017

Přehled o příjmech a výdajích města v letech 2007 - 2017

Stáhnout dokument

17.9.2018 | obecné | místostarosta

Vyhodnocení investic města Lázně Bělohrad z hlediska volebního období 2014 - 2018

Lázně BělohradVážení přátelé, zastupitelé města a spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás seznámil s komplexním přehledem a financováním investičních akcí města Lázně Bělohrad za celé volební období 2014 – 2018.Stáhnout dokument

17.9.2018 | obecné | místostarosta

20. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Nové vozidlo hasičůVážení přátelé, zastupitelé města a spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás v tomto volebním období již po dvacáté a naposledy, informoval o průběhu investičních a neinvestičních akcí města Lázně Bělohrad a to za období od června, do poloviny září letošního roku.Stáhnout dokument

17.9.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

17.9.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

1.2.2019 | obecné | pečovatelská služba

Veřejný závazek

Posláním Pečovatelské služby Lázně Bělohrad je zajistit lidem žít, co nejdéle v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb. Pomáháme lidem zapojovat se do běžného života ve společnosti a využívat jejich vlastních schopností a dovedností, aby mohli žít plnohodnotným životem.

Stáhnout dokument

10.8.2018 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

24.7.2018 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání společného povolení

podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

24.7.2018 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad