Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
15.10.2014 | formuláře | stavební úřad

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

podle ustanovení § 123 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

15.10.2014 | formuláře | stavební úřad

Oznámení změny v užívání stavby

podle ustanovení §  127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

15.10.2014 | formuláře | stavební úřad

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

15.10.2014 | formuláře | stavební úřad

Oznámení o užívání stavby

podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18h vyhlášky č. 503/2006  Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

15.10.2014 | formuláře | stavební úřad

Ohlášení stavby

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 19 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

15.10.2014 | formuláře | stavební úřad

Ohlášení odstranění

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18n vyhlášky č. 503/2006  Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Stáhnout dokument

19.12.2007 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2008


30.6.2009 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008


30.6.2009 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Závěrený účet města za rok 2008


16.12.2009 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2010


30.6.2010 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009


30.6.2010 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Závěrený účet města za rok 2009


16.12.2010 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města pro rok 2011


30.6.2011 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010


30.6.2011 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Závěrečný účet města za rok 2010


21.12.2012 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2013


21.12.2012 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města pro rok 2013


13.2.2013 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2013

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2013, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2013 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.Stáhnout dokument

12.2.2013 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zprávu předkládá Městský úřad Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

5.2.2013 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.13/2013

ze zasednání zastupitelstva města č. 13/2013/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 23.1.2013 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad