Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
9.3.2017 | obecné | poskytování informací

Poskytnutí informací – seznam bankovních účtů města a darovací smlouva

Žádost o zpřístupnění seznamu aktivních bankovních účtů města Lázně Bělohrad a poskytnutí darovací smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.Stáhnout dokument

7.3.2017 | obecné | poskytování informací

Poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace o vyřizování žádostí městem Lázně Bělohrad podávaných v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Stáhnout dokument

7.3.2017 | obecné | sport

Fotbal - rozlosování jaro 2017

TJ Lázně Bělohrad + FKM Javorka – rozlosování JARO 2017

Stáhnout dokument

3.3.2017 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2017

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Stáhnout dokument

13.2.2017 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

2.2.2017 | obecné | rada města

Záměr č. 2/2017 prodat pozemky v k.ú. a obci Lázně Bělohrad za cenu 700,- Kč/m2

Záměr č. 2/2017 prodat pozemky v k.ú. a obci Lázně Bělohrad za cenu 700,- Kč/m2

Stáhnout dokument

2.2.2017 | úřední deska

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Stáhnout dokument

13.1.2017 | obecné |

Brožurka: Zajímavosti města

Zajímavosti městaV tomto propagačním materiálu naleznete informace o zajímavých místech v našem městě.Stáhnout dokument

13.1.2017 | obecné |

Brožurka: Pěší výlety po okolí

Pěší výlety po okolíV tomto propagačním materiálu naleznete informace o pěších výletech po okolí města.Stáhnout dokument

11.1.2017 | obecné | místostarosta

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Outdoorové hřištěVážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích, které probíhaly v Lázních Bělohradě v průběhu roku 2016 a o již nově probíhajících a připravovaných akcích na rok 2017.Stáhnout dokument

10.1.2017 | obecné | územní plán

Územní studie Lázně Bělohrad - Tyršova

Územní studie - dle § 25 stavebního zákona ověřuje možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Stáhnout dokument

15.4.2016 | obecné | úřední deska

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu

Stáhnout dokument

29.12.2016 | obecné | místostarosta

Připravované stavební veřejné zakázky pro rok 2017

Seznam připravovaných veřejných zakázek pro rok 2017.

Stáhnout dokument

22.12.2016 | obecné | místostarosta

11. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opětovně informoval o průběhu investičních akcí v Lázních Bělohradě za období měsíců září - prosinec 2016.Stáhnout dokument

21.12.2016 | obecné | investice, rozpočet a závěrečný účet města

Návrh rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017

Návrh rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017 

Stáhnout dokument

29.11.2016 | obecné |

Certifikát informačního centra

Jednotná klasifikace turistických informačních center České republiky.

Stáhnout dokument

29.11.2016 | obecné | Bělohradská mateřská škola

Zápis z členské schůze 2016

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel Bělohradské MŠ konané dne 22.9.2016.

Stáhnout dokument

29.11.2016 | obecné | Bělohradská mateřská škola

Návrh rozpočtu a zhodnocení roku 2015/2016

Návrh rozpočtu Spolku rodičů a přátel Bělohradské MŠ na školní rok 2016/2017, zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel Bělohradské MŠ ve školním roce 2015/2016

Stáhnout dokument

13.4.2017 | obecné | místostarosta

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Stáhnout dokument

13.4.2017 | obecné | veřejné zakázky

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad