Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
9.12.2020 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu, která je účinná od 1. 1. 2021 a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019.

Stáhnout dokument

1.2.2021 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

Stáhnout dokument

1.2.2021 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Výkaz zúčtování poplatku

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu

Stáhnout dokument

4.12.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 14/2020

Rozpočtové opatření č. 14/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

4.12.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 13/2020

Rozpočtové opatření č. 13/2020 města Lázní Bělohradu


Stáhnout dokument

23.11.2020 | obecné | poskytování informací

Monitoring splaškové kanalizace v obci Brtev

Žádost o poskytnutí zprávy společnosti Ekolservis s.r.o. o revizi kanalizace v obci Brtev provedené na podzim roku 2020.

Stáhnout dokument

24.11.2020 | obecné | odpadové hospodářství

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2021

Svozový kalednář města Lázně Bělohrad a spádových obcí pro rok 2021.

Stáhnout dokument

9.11.2020 | formuláře | dotace a příspěvky

Čestné prohlášení o shodě originálů a kopií předaných účetních dokladů (DOCX)

Toto prohlášení je jednou z povinných příloh vyúčtování dotace. Před vytištěním je nutné doplnit číslo smlouvy o poskytnutí dotace, jméno a příjmení podepisující osoby.

Stáhnout dokument

9.11.2020 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2020 – Právnická osoba (DOCX)

Tento formulář je určen pro právnické osoby, které chtějí vyplnit vyúčtování v počítači. Dokument je možné editovat, včetně přidávání dalších polí do tabulek. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné doplnit.

Stáhnout dokument

9.11.2020 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2020 – Právnická osoba (PDF)

Tento formulář je určen pro právnické osoby, které chtějí vyúčtování vyplnit ručně až po vytištění tiskopisu. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné dopsat ručně. V případě že je počet účetních dokladů přikládaných k vyúčtování vyšší než počet řádků příslušné tabulky, použijte formulář v editovatelné podobě, případě přiložte soupis na samostatném listu.

Stáhnout dokument

9.11.2020 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2020 – Fyzická osoba (DOCX)

Tento formulář je určen pro fyzické osoby, které chtějí vyplnit vyúčtování v počítači. Dokument je možné editovat, včetně přidávání dalších polí do tabulek. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné doplnit.

Stáhnout dokument

9.11.2020 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2020 – Fyzická osoba (PDF)

Tento formulář je určen pro fyzické osoby, které chtějí vyúčtování vyplnit ručně až po vytištění tiskopisu. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné dopsat ručně. V případě že je počet účetních dokladů přikládaných k vyúčtování vyšší než počet řádků příslušné tabulky, použijte formulář v editovatelné podobě, případě přiložte soupis na samostatném listu.

Stáhnout dokument

15.9.2020 | obecné | odpadové hospodářství

Stručná příručka - kam s odpadem z domácností

Kam s ním? To se dozvíte v tomto dokumentu...

Stáhnout dokument

20.10.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 4/2020/ID/ZM

Smlouva č. 4/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

21.10.2020 | obecné | úřední deska

Záměr č. 6/2020 pronájmu nebytových prostor č.p. 2, P. N. Ves - dvě vybavené zubní ordinace

Záměr č. 6/2020 pronájmu nebytových prostor č.p. 2, P. N. Ves - dvě vybavené zubní ordinace

Stáhnout dokument

13.10.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 12/2020

Rozpočtové opatření č. 12/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

16.10.2020 | obecné | pečovatelská služba

Omezení služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Lázně Bělohrad

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1028 ze dne 12.10.2020 se upravuje poskytování sociálních služeb u rozvozů obědů, nákupu klientům, úklidu v domácnostech, ostatních úkonů péče o vlastní osobu.

Stáhnout dokument

8.10.2020 | obecné | poskytování informací

Znalecký posudek č. 5 089-12-2017

Žádost o zaslání kompletního znění, včetně příloh, znaleckého posudku č. 5 089-12-2017 zpracovaného společností Česká znalecká a.s.

Stáhnout dokument

10.9.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 11/2020

Rozpočtové opatření č. 11/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

26.8.2020 | obecné | územní plán

Územní studie - Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves

Cílem řešení územní studie Prostřední Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na koridor přeložky silnice II/284 na Miletín a další vazby na městskou infrastrukturu v souladu s Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad