Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
26.8.2020 | obecné | územní plán

Územní studie - Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Cílem řešení územní studie Dolní Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na přeložku silnice II/501 a další vazby v souladu s novým Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

Stáhnout dokument

5.8.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

28.7.2020 | vyhlášky | úřední deska

VV Opatření obecné povahy - MZČR - kalamitní poškození lesních porostů

Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Stáhnout dokument

27.7.2020 | obecné | poskytování informací

Elektronický systém spisové služby Městského úřadu Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací o elektronickém systému spisové služby Městského úřadu Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

22.7.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 2/2020/ID/ZM

Smlouva č. 2/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

1.1.2020 | obecné | technické služby

Ceník výlepu plakátů

Ceník výlepu plakátů je platný od 1. 1. 2020.

Stáhnout dokument

17.7.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 1/2020/ID/ZM

Smlouva č. 1/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

1.12.2014 | nařízení | rada města

Nařízení města Lázně Bělohrad č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 31. října 2014 usnesením č. 55/1329/2014/RM usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a ů 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Stáhnout dokument

15.7.2020 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2020/ID/ZM

Smlouva č. 3/2020/ID/ZM

Stáhnout dokument

29.6.2020 | obecné | starosta

Hodnocení volebního období 2014 – 2018

Volební období 2014 až 2018 lze z řady pohledů hodnotit pro město Lázně Bělohrad velice pozitivně. Oproti minulým obdobím se výrazně zvýšily příjmy i výdaje města, což nejlépe vystihuje rozbor příjmů a výdajů v absolutních číslech a v podobě grafů v příloze.

Stáhnout dokument

29.6.2020 | obecné | starosta

Hodnocení roku 2019

Vážení spoluobčané, jako každoročně se na začátku roku pokusím zhodnotit rok předcházející, tedy rok 2019.

Stáhnout dokument

26.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2019 - LM

Závěrečný účet Lázeňského mikroregionu za rok 2019

Stáhnout dokument

26.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2019

Stáhnout dokument

26.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

26.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

26.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 1/2020 - LM

Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Lázeňského mikroregionu

Stáhnout dokument

14.5.2020 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 1/2020

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Stáhnout dokument

3.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

3.6.2020 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

15.5.2020 | obecné | poskytování informací

Umístění stacionárních radarů v katastru města Lázně Bělohrad

Žádost o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Lázně Bělohrad provozovány městem Lázně Bělohrad, Policií ČR nebo třetí osobou.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad