Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
7.8.2017 | obecné | místostarosta

Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

Směrnice Rady města Lázně Bělohrad - Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací Města Lázně Bělohrad, která definuje způsob provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě včetně havárií, pokládku konstrukčních vrstev a obnovy povrchu po těchto pracích na komunikacích, které jsou ve vlastnictví města Lázně Bělohrad, případně na jeho pozemcích. Řeší také způsob požadované úpravy chodníků, pokud budou nově užívány jako sjezd z vedlejšího pozemku na komunikaci.

Stáhnout dokument

7.8.2017 | obecné | stavební úřad

Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

Směrnice Rady města Lázně Bělohrad - Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací Města Lázně Bělohrad, která definuje způsob provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě včetně havárií, pokládku konstrukčních vrstev a obnovy povrchu po těchto pracích na komunikacích, které jsou ve vlastnictví města Lázně Bělohrad, případně na jeho pozemcích. Řeší také způsob požadované úpravy chodníků, pokud budou nově užívány jako sjezd z vedlejšího pozemku na komunikaci.

Stáhnout dokument

7.8.2017 | obecné | technické služby

Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

Směrnice Rady města Lázně Bělohrad - Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací Města Lázně Bělohrad, která definuje způsob provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě včetně havárií, pokládku konstrukčních vrstev a obnovy povrchu po těchto pracích na komunikacích, které jsou ve vlastnictví města Lázně Bělohrad, případně na jeho pozemcích. Řeší také způsob požadované úpravy chodníků, pokud budou nově užívány jako sjezd z vedlejšího pozemku na komunikaci.

Stáhnout dokument

3.5.2017 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Stáhnout dokument

3.5.2017 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy

Stáhnout dokument

3.5.2017 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her

Stáhnout dokument

14.7.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

11.7.2017 | obecné | poskytování informací

Zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů městem Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se zajišťováním zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smluvním vztahu mezi společností EKO-KOM, a.s. a městem Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

29.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 25/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 25/2017 ze dne 21.6.2017.

Stáhnout dokument

23.6.2017 | obecné | poskytování informací

Veřejné osvětlení města Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí základních informací o soustavě veřejného osvětlení města Lázně Bělohrad ke dni 01.05.2017.

Stáhnout dokument

22.6.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 1 - Lázeňský mikroregion

Roupočtové opatření č. 1 Lázeňského mikroregionu

Stáhnout dokument

22.6.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

22.6.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

21.6.2017 | obecné | veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka

Dokument popisující pojem veřejná zakázka.

Stáhnout dokument

16.3.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtový výhled - Lázeňský mikroregion

Rozpočtový výhled Lázeňského mikroregionu na rok 2016 - 2020

Stáhnout dokument

16.3.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtový výhled - Město Lázně Bělohrad

Rozpočtový výhled města Lázní Bělohradu na rok 2016 - 2021

Stáhnout dokument

9.6.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2016 - Lázeňský Mikroregion

Závěrečný účet za rok 2016 - Lázeňský Mikroregion

Stáhnout dokument

20.6.2017 | obecné | místostarosta

14. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Nerudova alejVážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opětovně informoval o průběhu a přípravách investičních akcí v Lázních Bělohradě za období měsíců duben - červen 2017.Stáhnout dokument

23.5.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Stáhnout dokument

24.4.2017 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad