Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
24.10.2005 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | místní poplatky - ostatní

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém jednání dne 7. září 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích

Stáhnout dokument

30.6.2004 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o tvorbě a použití fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém jednání dne 14. června 2004 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška města Lázně Bělohrad č. 1/2000, o tvorbě a použití „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“

Stáhnout dokument

30.10.2002 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

Stáhnout dokument

18.5.2000 | obecně závazné vyhlášky - NEPLATNÉ | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o tvorbě a použití fondu rozvoje bydlení

Městské zastupitelstvo v Lázních Bělohradě rozhodlo dne 2. května 2000 a vydává dle ust. § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

Stáhnout dokument

9.9.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 19 z 9. 9. 2009


1.7.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 18 z 1. 7. 2009


10.6.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 17 z 10. 6. 2009


25.1.2017 | formuláře | místní poplatky - ostatní

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Stáhnout dokument

25.1.2017 | formuláře | místní poplatky - ostatní

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Stáhnout dokument

25.1.2017 | formuláře | místní poplatky - ostatní

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místímu poplatku ze psů

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místímu poplatku ze psů.

Stáhnout dokument

18.12.2008 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města pro rok 2009


8.4.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 16 z 8. 4. 2009

Usnesení č. 16 z 8. 4. 2009

Stáhnout dokument

18.3.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 15 z 18.3.2009

Usnesení č. 15 z 18.3.2009

Stáhnout dokument

11.3.2009 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 14 z 11. 3. 2009

Usnesení č. 14 z 11. 3. 2009

Stáhnout dokument

18.12.2008 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 13 z 18. 12. 2008

Usnesení č. 13 z 18. 12. 2008

Stáhnout dokument

12.11.2008 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 12 z 12. 11. 2008

Usnesení č. 12 z 12. 11. 2008

Stáhnout dokument

18.12.2008 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2009


10.9.2008 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 11 z 10.09.2008

Usnesení č. 11 z 10.09.2008

Stáhnout dokument

12.3.2008 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 8 z 12. 03. 2008

Usnesení č. 8 z 12. 03. 2008

Stáhnout dokument

11.6.2008 | obecné | zastupitelstvo

Usnesení č. 9 z 11. 06. 2008

Usnesení č. 9 z 11. 06. 2008

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad