Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9.1.2014 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování finančního příspěvku - k vytištění

Vyúčtování zašlete nebo doručte na adresu město Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507 81 nejpozději do 20. prosince roku za který vyúčtování zasíláte.

Stáhnout dokument

25.9.2013 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o příspěvek z rozpočtu města - k vyplnění na PC

Žádost o příspěvek z rozpočtu města Lázně Bělohrad - k vyplnění na PC. Nutnost mít nainstalovaný Microsoft Word 2003 nebo novější.

Stáhnout dokument

25.9.2013 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o příspěvek z rozpočtu města - k vytištění

Žádost o příspěvek z rozpočtu města Lázně Bělohrad - k vytištění. Formát .PDF

Stáhnout dokument

25.9.2013 | obecné | dotace a příspěvky

Pravidla města Lázně Bělohrad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad schvaluje tato pravidla, která upravují způsob poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad jiným subjektům (neziskovým organizacím, právnickým i fyzickým osobám) vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost...

Stáhnout dokument

10.10.2013 | obecné | územní plán

Návrh územního plánu Lázně Bělohrad - k veřejnému projednání

Návrh územního plánu Lázně Bělohrad po společném jednání spolu s vyhodnocením vlivů na uržitelný rozvoj území. Dokumenty si můžete stáhnout zde.


17.9.2013 | obecné |

Zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013

Zpráva o hospodaření O.S. rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy za školní rok 2012/2013

Stáhnout dokument

17.9.2013 | obecné |

Zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti O.S. rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Stáhnout dokument

17.9.2013 | obecné |

Návrh rozpočtu za školní rok 2013/2014

Návrh rozpočtu O.S. rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy za školní rok 2013/2014

Stáhnout dokument

11.9.2013 | obecné | Bělohradská mateřská škola

Hodnocení školního roku 2012/2013

Hodnocení školního roku 2012/2013 v Bělohradské mateřské škole

Stáhnout dokument

9.9.2013 | obecné | poskytování informací

Vyhrazování ploch pro výlep volebních plakátů

Žádost o poskytnutí informace, zda jsou v Lázních Bělohradě vyčleněné nástěnky nebo podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb.Stáhnout dokument

13.8.2013 | formuláře | tajemnice

Osobní dotazník

Osobní dotazník v .xls k vyplnění

Stáhnout dokument

13.8.2013 | formuláře | tajemnice

Osobní dotazník

Osobní dotazník v .pdf k vytištění

Stáhnout dokument

7.8.2013 | obecné | sport

Fotbal - rozlosování podzim 2013

FK Lázně Bělohrad-Pecka + FKM Javorka – rozlosování PODZIM 2013

Stáhnout dokument

2.8.2013 | obecné | technické služby

Provozní řád komunitní kompostárny města Lázně Bělohrad

Provozní řád komunitní kompostárny města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

23.7.2013 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost ze dne 16.07.2013

Žádost o poskytnutí informace o názvu a identifikačním čísle subjektu, který v současnosti zajišťuje pro město Lázně Bělohrad služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň.

Stáhnout dokument

1.7.2013 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.15/2013

Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasednání zastupitelstva města č. 15/2013/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 19.6.2013 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

25.6.2013 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatky za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 stanovující systém komunitního kompostování

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 stanovující systém komunitního kompostování

Stáhnout dokument

31.5.2013 | obecné | investice, rozpočet a závěrečný účet města

Závěrečný účet za rok 2012 - Město Lázně Bělohrad

Závěrečný účet za rok 2012 - Město Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

21.5.2013 | obecné | městské kulturní středisko

Program bělohradského kulturního léta 2013

Městské kulturní středisko pro Vás přirpavilo program bělohradského kulturního léta pro rok 2013

Stáhnout dokument

2.5.2013 | formuláře | evidence obyvatel

Hlášení adresy pro doručování

Formulář pro nahlášení doručovací adresy, která bude zapsána do registru obyvatel.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad