Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
18.12.2013 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.18/2013

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 18/2013/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 18.12.2013 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

12.3.2014 | obecné | zastupitelstvo

Výpis usnesení ze zasedání ZM č.19/2014

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 19/2014/ZM Lázně Bělohrad ve volebním období 2010-2014, které se konalo dne 12.3.2014 od 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

17.3.2014 | obecné | sport

Fotbal - rozlosování jaro 2014

Rozlosování jarní části sezóny 2014 oddílů TJ Lázně Bělohrad a FKM Javorka.

Stáhnout dokument

7.3.2014 | obecné | městské kulturní středisko

Informační zpravodaj o cestovním ruchu v Podkrkonoší - Jaro 2014

Další číslo zpravodaje, který informuje o turistickém dění v oblasti Podkrkonoší. Zpravodaj vychází dvakrát do roka, na jaře a na podzim vždy pro letní a zimní sezonu.

Stáhnout dokument

26.2.2014 | obecné | hřbitovy

Obecné informace k nájmu hrobového místa

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) umožňuje užívání hrobového místa na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.

Stáhnout dokument

26.2.2014 | obecné | hřbitovy

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst pro veřejná pohřebiště: Lázně Bělohrad, Brtev-Byšičky, Hřídelec, Horní Nová Ves s účinností od 1. března 2014

Stáhnout dokument

17.3.2014 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Stáhnout dokument

17.1.2014 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města Lázně Bělohrad pro rok 2014

Žádost o zaslání seznamu investičních/stavebních projektů nebo rekonstrukcí plánovaných městem Lázně Bělohrad v letech 2014 – 2015, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Stáhnout dokument

17.1.2014 | obecné | poskytování informací

Dotaz na městskou policii

Žádost o poskytnutí informace – kolik má celkem obecní policie zaměstnanců, jaké je jejich členění, kdo z nich je oprávněn komunikovat se sdělovacími prostředky, jaký je rozpočet obecní policie na rok 2014, jaká byla celková částka vybraná strážníky na uložených blokových pokutách za rok 2013, jak dlouhá je pracovní směna strážníka?

Stáhnout dokument

9.1.2014 | obecné | dotace a příspěvky

Vyúčtování finančního příspěvku - k vyplnění na PC

Vyúčtování zašlete nebo doručte na adresu město Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507 81 nejpozději do 20. prosince roku za který vyúčtování zasíláte. Nutnost mít nainstalovaný Microsoft Word 2003 nebo novější.

Stáhnout dokument

8.1.2014 | obecné | investice, rozpočet a závěrečný účet města

Investiční akce a příspěvky organizacím - podklady pro rozpočet města pro rok 2014


8.1.2014 | obecné | investice, rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města pro rok 2014


30.12.2013 | poskytování informací

Seznam stavebních projektů v roce 2014

Žádost o poskytnutí informace o připravovaných stavebních projektech Města Lázně Bělohrad na rok 2014.

Stáhnout dokument

8.1.2014 | obecné |

Poradenství v oblasti závazků a exekucí váznoucích nejenom na nemovitostech

Máte dluhy a hrozí vám exekuce? Nevíte si rady? Nezoufejte a přijďte se poradit!

Stáhnout dokument

16.12.2013 | obecné | technické služby

Plán zimní údržby místních komunikací

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále také “komunikace”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.

Stáhnout dokument

16.12.2013 | nařízení | technické služby

Nařízení č. 4/2013

Nařízení č. 4/2013, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Stáhnout dokument

1.1.2014 | obecné | technické služby

Ceník za výkony a činnosti souvisejících s nákladní dopravou a výlepů plakátů

Ceník za výkony a činnosti souvisejících s nákladní dopravou a výlepů plakátů - středisko místního hospodářství - technické služby - ceník je platný od 1.1.2014

Stáhnout dokument

13.12.2013 | obecné | poskytování informací

Dotaz k poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nebo poplatku z ubytovací kapacity

Jak jsou takto vybrané finanční prostředky využívány a jak je s nimi nakládáno, tj. na co jsou konkrétně ve Vaší obci tyto finanční prostředky použity a co konkrétně financuje Vaše obec z těchto finančních prostředků.

Stáhnout dokument

12.12.2013 | obecné | místní poplatky za komunální odpad

Svozový kalendář na rok 2014

Termíny svozů komunálního odpadu v Lázních Bělohradě a jeho částech.

Stáhnout dokument

5.12.2013 | obecné | městské kulturní středisko

Kalendář akcí v Podkrkonoší - zima 2013/2014

Výběr tradičních akcí, které se budou konat v období prosinec 2013 až únor 2014 na území Podkrkonoší. Zpracovalo Sdružení Podzvičinsko.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad