Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
12.6.2019 | obecné | výlep plakátů

Seznam plakátovacích ploch v Lázních Bělohradě a spádových obcích

Seznam plakátovacích ploch v Lázních Bělohradě a spádových obcích

Stáhnout dokument

11.6.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 2/2019/ID/ZM

Smlouva č. 2/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

3.6.2019 | obecně závazné vyhlášky | odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

28.5.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 1/2019/ID/ZM

Smlouva č. 1/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

22.5.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 4/2019/ID/ZM

Smlouva č. 4/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

22.5.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2019/ID/ZM

Smlouva č. 3/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

14.5.2019 | obecné | poskytování informací

Stavební povolení na stavbu rodinného domu

Žádost o poskytnutí informace, zda bylo vydáno stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemcích evidovaných na LV 794 pro k. ú. a obec Lázně Bělohrad, a informace o účastnících řízení

Stáhnout dokument

7.5.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

7.5.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

18.4.2019 | obecné | místostarosta

22. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Odbahnění PardoubkuVážení zastupitelé a spoluobčané, níže vás seznámím s investicemi a opravami, které se uskutečnily v Lázních Bělohradě od počátku letošního roku.Stáhnout dokument

11.4.2019 | obecné | úřední deska

VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona

VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona

Stáhnout dokument

9.4.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

6.3.2019 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

14.2.2019 | obecné | místostarosta

21. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad – ucelený sumář roku 2018

Rekonstrukce školičkyVážení zastupitelé a spoluobčané, níže vás seznámím s investicemi a opravami, které se uskutečnily v Lázních Bělohradě v roce 2018.Stáhnout dokument

11.2.2019 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

5.2.2019 | formuláře | matrika

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě a/nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Stáhnout dokument

5.2.2019 | formuláře | matrika

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství - církevní sňatek

Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve.

Stáhnout dokument

5.2.2019 | formuláře | matrika

Osobní údaje svědků

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.

Stáhnout dokument

5.2.2019 | formuláře | matrika

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství

Stáhnout dokument

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad