Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
31.5.2023 | obecné | úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Lázeňský mikroregion

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Lázeňský mikroregion

Stáhnout dokument

30.5.2023 | obecné | úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2023 - pracovník/ pracovnice v sociálních službách - koordinátor/koordinátorka Pečovatelské služby Lázně Bělohrad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2023 - pracovník/ pracovnice v sociálních službách - koordinátor/koordinátorka Pečovatelské služby Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

30.5.2023 | obecné | úřední deska

Záměr pronájmu č. 8/2023 - byt č. 2, Brtev 78, Lázně Bělohrad pro provozovatele dětské skupiny za účelem vzdělávání a výchovy dětí

Záměr pronájmu č. 8/2023 - byt č. 2, Brtev 78, Lázně Bělohrad pro provozovatele dětské skupiny za účelem vzdělávání a výchovy dětí

Stáhnout dokument

29.5.2023 | obecné | úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Město Lázně Bělohrad

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Město Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

26.5.2023 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 8/2023

Rozpočtové opatření č. 8/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

26.5.2023 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočtové opatření č. 7/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

26.5.2023 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 6/2023

Rozpočtové opatření č. 6/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

12.5.2023 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 4/2023/ID/ZM

Smlouva č. 4/2023/ID/ZM

Stáhnout dokument

12.5.2023 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2023/ID/ZM

Smlouva č. 3/2023/ID/ZM

Stáhnout dokument

10.5.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby a termínu zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce

Žádost o poskytnutí informací o přesných časových údajích zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby povinného subjektu, města Lázně Bělohrad, a o zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce povinného subjektu. 

Stáhnout dokument

28.4.2023 | obecné | úřední deska

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu 

Stáhnout dokument

24.4.2023 | obecné | úřední deska

Oznámení o volné pracovní pozici - "sociální pracovník/pracovnice Pečovatelské služby Lázně Bělohrad"

Město Lázně Bělohrad hledá vhodného uchazeče pro obsazení pracovní pozice - sociální pracovník/pracovník Pečovatelské služby Lázně Bělohrad. Ňa dobu neurčitou s 3měsíční zkušební dobou, 10. platová třída, termín nástupu ihned, popřípadě po dohodě. 

Stáhnout dokument

20.4.2023 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

20.4.2023 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 4/2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

20.4.2023 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

14.4.2023 | obecné | sociální věci

Leták SPOD

Leták je určen dětem, jednoduchou formou jim vysvětluje pojem sociálně-právní ochrana dětí (SPOD), v jakých situacích a na koho se mohou obrátit v případech, kdy se cítí ohroženy či mají potíže, se kterými si nevědí rady.

Stáhnout dokument

5.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 1. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

4.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o řízeních o odstranění stavby právnických osob vydaných stavebním úřadem od 1. 10. 2022 doposud

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí, povolení a odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, o probíhajících řízeních o odstranění stavby, o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, a to pouze u právnických osob.

Stáhnout dokument

28.3.2023 | obecné | odpadové hospodářství

Informace občnaům o komunálních odpadech za rok 2022

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.

Stáhnout dokument

15.3.2023 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2023

Žádost o zaslání investičních plánů města Lázně Bělohradpro rok 2023, respektive seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které  město plánuje uskutečnit v letech 2023 - 2024, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či ta jejich podpory. Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad