Veřejná zakázka: Revitalizace zeleně ve městě Lázně Bělohrad

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je doplnění stromového patra zeleně o novou generaci dlouhověkých dřevin v řešených územích Flumovy sady, Nábřeží v Prostřední Nové Vsi a Jiráskovo nábřeží ve městě Lázně Bělohrad a následná tříletá péče.

Revitalizace zeleně

Dokumenty


23.10.2017

Smlouva o dílo


4.10.2017

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


13.9.2017

Výzva k podání nabídky


13.9.2017

Zadávací dokumentace


13.9.2017

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy


13.9.2017

Příloha č. 2 - Výkaz výměr


13.9.2017

Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení


13.9.2017

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky dodavatele


13.9.2017

Příloha č. 6 - Vzor seznamu významných služeb prokazující splnění technických kvalifikačních požadavků


13.9.2017

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad