Životní situace

Zpět

Portál veřejné správy České Republiky
Na portálu veřejné správy České republiky naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

Poradna SOROPO Jičín
Za dobu své existence pomohla celé řadě spoluobčanů v různých životních situacích. Od počátku roku do listopadu 2011 byla služba poskytnuta 513 klientům zejména s problémy v oblastech dluhové problematiky, rodinných a majetkových vztahů, ale také bydlení, ochrany spotřebitele atd.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

Finanční arbitr
Hlavním posláním Kanceláře finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou.

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
Základním posláním našeho centra je poskytování široce dostupných sociální služeb na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu. Své služby poskytujeme bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci, tzn., zda je klient v obtížné sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován.

Život bez bariér, o.s.
Posláním občanského sdružení Život bez bariér je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením.

Tyflocentrum - poradna pro zrakově postižené
Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové, je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého kraje dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad