Vydávání rybářských lístků na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Zpět

Žadatel o vydání rybářského lístku - občan s trvalým pobytem v územním obvodu Městského úřadu Lázně Bělohrad, popř. cizinec, který se zdržuje v obvodu jeho působnosti - předloží vyplněný tiskopis žádosti, který je dostupný na internetových stránkách města níže. Tiskopis může být s žadatelem vyplněn osobně na městském úřadě. Žadatel prokazuje totožnost platným dokladem a pro vydání prvního rybářského lístku je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci. Další rybářský lístek se žadateli vydá, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

V případě zastupování žadatele zastupující osoba předloží plnou moc, jenž tuto osobu opravňuje k podání žádosti o vydání rybářského lístku či k převzetí rybářského lístku v zastoupení.
Rybářské lístky se vydávají na dobu neurčitou, 10 let, 3 roky, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání. K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

 

Správní poplatky

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

30 dní
 200 Kč
1 rok 100 Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
3 roky 200 Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
10 let 500 Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč

Bližší informace na požádání sdělíme na tel.: 493 034 195, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

Aktualizováno 1.10.2022

Dokumenty


5.2.2015 | formuláře | rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku podle podle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Soubor je ve formátu XLS, pokud formulář nemůžete otevřít, nainstalujte si aplikaci zdarma Excel Viewer.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad