Vydávání rybářských lístků na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Zpět

Žadatel o vydání rybářského lístku - občan s trvalým pobytem v územním obvodu Městského úřadu Lázně Bělohrad, popř. cizinec, který se zdržuje v obvodu jeho působnosti - předloží vyplněný tiskopis žádosti, který je dostupný na internetových stránkách města níže. Tiskopis může být s žadatelem vyplněn osobně na městském úřadě. Žadatel prokazuje totožnost platným dokladem a pro vydání prvního rybářského lístku je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci. Další rybářský lístek se žadateli vydá, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

V případě zastupování žadatele zastupující osoba předloží plnou moc, jenž tuto osobu opravňuje k podání žádosti o vydání rybářského lístku či k převzetí rybářského lístku v zastoupení.
Rybářské lístky se vydávají na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání. K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

 

Správní poplatky

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

30 dní
 200 Kč
1 rok 100 Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
3 roky 200 Kč
3 roky osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
10 let 500 Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
1000 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 500 Kč

Bližší informace na požádání sdělíme na tel.: 493 034 195, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

Aktualizováno 1.11.2017

Dokumenty


5.2.2015 | formuláře | rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku podle podle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Soubor je ve formátu XLS, pokud formulář nemůžete otevřít, nainstalujte si aplikaci zdarma Excel Viewer.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad